Jubileumuitgave

5 jaar EMBRAZE Kankernetwerk!

 

Het EMBRAZE Kankernetwerk bestaat in 2020 5 jaar
Bijna vijf jaar geleden werden voorzichtig de eerste stappen gezet in de vorming van een netwerk voor kankerzorg in de regio. “In de afgelopen jaren zijn er mooie stappen gezet en is de basis gelegd voor meer nieuwe samenwerkingsverbanden”, vertelt Bianka Mennema, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van EMBRAZE. Samen met ruim 150 zorgprofessionals uit zeven ziekenhuizen en twee radiotherapeutische instituten, zet zij zich in om de zorg voor patiënten met kanker nóg beter op elkaar af te stemmen.

In deze jubileumuitgave van het EMBRAZE Kankernetwerk
nemen we je mee naar de oorsprong van ons netwerk. Hoe het is ontstaan en geworden tot wat het nu, vijf jaar later, is. Bianka is er trots op dat de onderlinge samenwerking steeds meer vruchten afwerpt. “De openheid waarmee in zogenoemde uitkomstbesprekingen resultaten met elkaar worden gedeeld, had niemand vijf jaar geleden kunnen bedenken”, vervolgt Bianka. “Maar het is goed én nodig om de zorg nog beter op elkaar af te stemmen.”

 

Ik wens je veel leesplezier.
Bianka Mennema

 

Bekijk en lees hier de volledige jubileumuitgave van EMBRAZE