Beleidstafel november

Een terugblik!

Verslag Oncologische Beleidstafel 21 november 2018

Embraze kankernetwerk organiseerde op woensdag 21 november weer een inspirerende oncologische beleidstafel voor sleutelfunctionarissen van de EMBRAZE-partners. Dit keer bij Embraze-partner Jeroen Bosch Ziekenhuis.

NB. Alle presentaties zijn in de inlogomgeving beschikbaar!

Na een welkomstgroet door Marcel Visser (JBZ) en een inleiding van (gedeeld) dagvoorzitter Cees Rodenburg (Embraze), behandelde negen sprekers verschillende thema’s.

Als eerste spreker belichtte Daphne Dumoulin (ErasmusMC) netwerkvorming binnen de Longoncologie. Deze netwerkvorming is mogelijk gemaakt vanuit het Citrienfonds dat erop gericht is de kwaliteit van zorg te verbeteren, toegankelijker te maken en betaalbaar. Daphne ging dieper in op het programma van Regionale Oncologienetwerken, dat de samenwerking zodanig organiseert dat iedere patiënt de best passende behandeling krijgt en zelf zoveel mogelijk regie houdt. Hoe Daphne en haar collega’s het netwerk vorm hebben gegeven op proces en inhoud, lees je verder in haar presentatie.

Binnen het ZRTI passen de zorgprofessionals sinds kort nieuwe bestralingstechnieken toe. Inge Jacobs (Radiotherapeut-oncoloog ZRTI) vertelt over de mogelijkheden die de nieuwe technieken bieden voor het bestralen van blaastumoren. “Met de nauwkeurigheid waarmee we nu blaastumoren kunnen bestrijden, besparen we maximaal het normale (gezonde) weefsel. Patiënten ervaren daarmee ook minder bijwerkingen”. Inge laat aan de hand van beeldmateriaal en visuele schema’s zien welke verschillen in bestraling worden bereikt met de nieuwe technieken. Bekijk haar presentatie om meer te lezen over de nieuwe bestralingstechnieken.

Erna Elfrink (Programma manager Erasmus MC Kankerinstituut en linking pin CCN ZW Nederland) presenteerde het programmaplan Citrienfonds 2019-2022. Dat plan kent een duidelijk vastgestelde ambitie: goed georganiseerde (regionale) oncologienetwerken die trefzekere en duurzaam betaalbare zorg bieden aan iedere patiënt met kanker. Daarbij moet het belangrijkste resultaat steeds zijn: implementatie en borging van hetgeen in Citrien 1.0 is bedacht en voorbereid. Log in en bekijk haar presentatie.

Ouderen met kanker; hoe faciliteren we dit onderwerp en welke kennis is hiervoor nodig? Geriater Huub Maas (ETZ) nam ons mee in de geriatrische oncologie. Aan de hand van onderwerpen als scholing, de implementatie van een uniforme frailtytest (G8) in zorgpaden met hoog-risico interventies, oriëntatie op prehabilitatie en de beoordeling van netwerkstandaarden op aspecten relevant voor ouderen. Dit en meer kwam aan bod in zijn presentatie.

Direct aansluitend hield Emiel Verdaasdonk (JBZ) een boeiend verhaal over ‘Fit4Surgery voor colorectaal patiënten’. Zijn pleidooi om ouderen fitter en in een betere conditie een behandeling te laten doorlopen, gaf veel stof tot nadenken. De eerste resultaten zijn positief en veelbelovend, zo stelde hij. Helaas is de presentatie van Emiel (nog) niet online beschikbaar.

 

Ilze van Onna, werkzaam als uroloog in Amphia, sprak over de ambitie van de netwerktumorgroep Urologie; door samenwerking tussen de specialisten uit de betrokken ziekenhuizen streven zij naar optimale kwaliteit van zorg voor patiënten met prostaatkanker, blaaskanker, nierkanker en testiskanker. Dit steeds in samenspraak met de patiënt. Ilze vertelde over de highlights vanuit de netwerkstandaard voor prostaat carcinoom, over het visiedocument op prostaatkankerzorg en gaf een toelichting op de expertcentra binnen Embraze: West (Bravis-Amphia) en Oost (JBZ en ETZ). Lees meer inhoudelijke informatie hierover in haar presentatie.

Hoe verloopt het behandeltraject van een patiënt met maag-, (endel)darm of slokdarmkanker? Een door oncologieverpleegkundige Annette Schellekens-Frijters (ETZ) ontwikkelt bordspel geeft antwoord op deze vraag. “Door samen het spel te spelen wordt de kennis van verpleegkundigen op een leuke wijze vergroot.” Annette werkt op de verpleegafdeling gastro-intestinale chirurgie in het ETZ. Ze weet uit ervaring hoe belangrijk het is om theoretische en praktijkkennis met elkaar te verbinden en te delen. Bekijk haar presentatie en lees meer over dit slimme spel.

Waarom zijn regionale oncologie netwerken belangrijk? Stefan Sleijfer, verbonden aan het Erasmus MC, nam de aanwezigen mee in het nut en noodzaak van regionale oncologie netwerken. “Er gaat erg veel goed met de oncologische zorg in Nederland,” geeft Stefan aan. “Echter, er zijn grote veranderingen op komst.” Bekijk zijn presentatie en lees waarom samenwerken zo belangrijk is, hoe dit in de regio(‘s) georganiseerd is en hoe echelonnering van MDO’s hieraan bijdragen.

Tot slot nam Bert Meijboom, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, de aanwezigen mee in de uitdagingen in samenwerken: kijkend naar de organisatie van netwerkzorg. Bert deelde enkele conclusies vanuit zijn oratie (juli 2016): bij de overdracht in de zorgketen is het belangrijk de schakels beter te verbinden. Patiënten zijn erbij gebaat, maar hebben hierbij uiteenlopende professionals en/of instellingen nodig. Bekijk zijn presentatie en lees meer over zijn visie op samenwerken in de zorgketen.

 

NB. Alle presentaties zijn in de inlogomgeving beschikbaar! Heb je hierover een vraag, stel deze dan via het secretariaat: 076 – 595 5459 of via e-mail: info@embraze.net