Nationale campagne Samen Beslissen gelanceerd

1 oktober 2021

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig.

Lees meer...

Instituut Verbeeten investeert in nieuwe bestralingstechnologie

27 september 2021

Dagelijks aanpasbaar bestralingsplan, kortere behandelduur en minder bijwerkingen.

Lees meer...

Data ETZ helpen bij keuze behandeling uitgezaaide nierkanker

1 september 2021

Welke behandeling is het beste voor een patiënt met nierkanker met uitzaaiingen in de hersenen?

Lees meer...

EMBRAZE-partners sluiten convenant voor uitwisseling van medische gegevens

4 augustus 2021

In de afgelopen maanden is het alle EMBRAZE-partners gelukt tot een regionaal convenant te komen.

Lees meer...

Casemanagement binnen EMBRAZE

1 augustus 2021

Hoe is casemanagement binnen het EMBRAZE Kankernetwerk georganiseerd

Lees meer...

DNA-test voor kankerpatiënten met onbekende primaire tumor (PTO)

30 juli 2021

Het Erasmus MC Kanker Instituut zet whole genome sequencing, een uitgebreide DNA-test, in voor diagnostiek van mensen van wie de primaire tumor onbekend is.

Lees meer...

Eerste resultaten van prehabilitatie voor patiënten

16 juli 2021

die geopereerd worden voor darmkanker in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Lees meer...

EMBRAZE in vakblad Verpleegkundig Specialisten Oncologie en Palliatieve Zorg

12 juli 2021

Aandacht voor casemanagement binnen het EMBRAZE Kankernetwerk

Lees meer...

Ook Bravis ziet gemak van app ‘BeterDichtbij’

7 juni 2021

en start met een pilot op vier afdelingen: kindergeneeskunde, revalidatie, oncologie en reumatologie.

Lees meer...

Expertisenetwerk voor blaaskanker in EMBRAZE regio

28 mei 2021

In de EMBRAZE regio werken ziekenhuizen steeds beter samen in de zorg voor blaaskanker.

Lees meer...