Coronavirus creëert onnodig afwachtende houding

Wacht niet af en neem bij klachten contact op met de huisarts, het kan gewoon

Artsen van het EMBRAZE Kankernetwerk signaleren dat patiënten met potentiële klachten ervoor terugschrikken om zich te melden bij de huisarts. Tijdens de coronacrisis zijn essentiële behandelingen van kankerpatiënten in de ziekenhuizen in Midden- en West-Brabant en Zeeland binnen de gegeven omstandigheden weliswaar doorgegaan en was er waar mogelijk telefonisch contact met de patiënten. Maar er is tegelijkertijd sprake van een afname in doorverwijzing van patiënten.

.

Coronavirus

Onnodige angst
“Het is logisch dat patiënten angstig zijn en ervoor terug schrikken om de huisarts te bezoeken”, vertelt een van de oncologen. Mensen zijn bang besmet te raken en verwachten dat de huisarts geen tijd heeft. “Toch is dit niet gegrond en wij roepen mensen op: ‘wacht niet af, maar neem bij klachten contact op met de huisarts’. Het kan gewoon. In het ziekenhuis zijn veilige omstandigheden gecreëerd waarin patiënten met klachten geholpen kunnen worden, zonder verhoogd infectierisico”.

Het lijkt erop dat mensen een bezoek aan de huisarts uitstellen

Zorgvuldig
Heel zorgvuldig bekijken en beoordelen de zorgprofessionals, in het eigen ziekenhuis en in netwerkverband, alle behandelingen: welke tijdelijk kunnen wachten en welke doorgaan. “Op basis van kennis en prognoses bepalen zij steeds de beste behandelopties in deze crisistijd en bespreken dit met de patiënt”, verklaart Cees Rodenburg, medisch coördinator van EMBRAZE Kankernetwerk.

Ook was de algehele verwachting dat patiënten met kanker erg kwetsbaar zouden zijn voor een corona-infectie, maar dat zien de oncologen niet terug in de praktijk. Mensen met kanker lijken niet vaker een ernstig beloop van een coronavirus infectie te hebben.

EMBRAZE netwerk
Binnen het EMBRAZE netwerkverband werken de oncologen uit alle ziekenhuizen in Midden- en West-Brabant en Zeeland, samen met het Erasmus MC in Rotterdam, al langer nauw met elkaar samen. Juist in deze coronacrisis heeft dit zijn vruchten afgeworpen. “Oncologen weten elkaar snel te vinden als het nodig is en dit de zorg voor de patiënt ten goede komt. Zo kan het voorkomen dat een patiënt voor een behandeling wordt verwezen naar een andere EMBRAZE-partner dan het ‘eigen’ ziekenhuis. Uiteraard in goede afstemming met de patiënt”, besluit Jet van Lierop, algemeen coördinator van EMBRAZE.