Wat kan EMBRAZE voor patiënten betekenen?

Binnen EMBRAZE maakt een groot team van zorgprofessionals zich dagelijks hard voor het bieden van de best mogelijke zorg op het gebied van kanker. Met elkaar maken specialisten, verpleegkundigen en radiotherapeutische laboranten afspraken over de behandelingen, over deelname aan onderzoek en delen zij frequent nieuwe kennis met elkaar. De rode draad van deze samenwerking zit in het blijvend verbeteren van de kankerzorg in de regio.

Samen en mét de patiënt
Een voorbeeld van deze intensieve samenwerking is het zogenoemde regionale, multidisciplinair overleg. Vanuit verschillende disciplines en aangesloten organisaties bespreekt een team van zorgprofessionals wekelijks patiënten en hun specifieke behandeling met elkaar. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. Samen, en mét de patiënt, maken zij afspraken over de locatie van een operatie of behandeling, hoe snel deze kan plaatsvinden als de patiënt wordt verwezen en wanneer de vervolgbehandeling in het eigen ziekenhuis weer kan worden opgepakt. Zo wordt de patiënt steeds meer regisseur van zijn eigen zorgtraject.