Samen met de huisarts

De huisarts speelt een onmiskenbaar belangrijke rol in de zorg voor een patiënt met kanker. Gezien deze rol, is het van belang dat huisartsen actief betrokken worden bij oncologische netwerkvorming. Zo worden zij frequent op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld over de bijwerkingen van nieuwe behandelingen op de korte en lange termijn.

Uitdaging
Echter, actieve betrokkenheid is niet altijd makkelijk aangezien ook zij een steeds zwaarder takenpakket krijgen. Toch is het een uitdaging huisartsen te laten inzien dat het ook in hun belang is betrokken te zijn bij netwerkvorming in de oncologie. Een belangrijke randvoorwaarde om betrokkenheid te creëren, is informatiesystemen van huisartsen en ziekenhuizen in de ketenzorg goed op elkaar af te stemmen.