Expertisenetwerk voor blaaskanker in EMBRAZE regio

.

In de EMBRAZE regio werken ziekenhuizen steeds beter samen in de zorg voor blaaskanker. Daarbij streven zij continu naar het verbeteren van de kwaliteit van deze blaaskankerzorg. Uitgangspunt is dat elke patiënt volgens de beste expertise wordt behandeld, dichtbij waar dat kan en in een expertcentrum als dat moet.

Recent is aangetoond dat met de centralisatie van blaaskankeroperaties bij meer dan 30 ingrepen per jaar de uitkomsten verbeteren.

.

.

Robotgeassisteerde ingrepen
Op 26 april bespraken blaaskankerexperts de uitkomsten van de blaaskankerbehandelingen in de EMBRAZE regio. Alle blaaskankeroperaties zijn de afgelopen jaren geconcentreerd in drie van de zeven ziekenhuizen: Erasmus MC, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Amphia. Tijdens de uitkomstbespreking bleek dat elk ziekenhuis ruim boven de 30 ingrepen per jaar zit en dat deze ingrepen bijna uitsluitend robot-geassisteerd worden verricht. Robotgeassisteerde ingrepen leiden tot minder complicaties en zorgen voor een sneller herstel van de patiënt .

.

Continu verbeteren
Op overige uitkomstmaten komt ook naar voren dat we binnen het EMBRAZE Kankernetwerk op of boven het landelijk niveau presteren. Een opsteker om de samenwerking in onze regio verder vorm te geven en uit te bouwen. Zo spreken we ook met partijen als zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen om ons expertisenetwerk continu verder te verbeteren.