Griepvaccinatie zinvol voor patiënten met kanker

internist-oncoloog Miriam Wumkes onderzocht of de griepvaccinatie zinvol is voor mensen met kanker die chemotherapie krijgen.

In een tijd dat de griep weer in opkomst is promoveerde Miriam Wumkes, internist-oncoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, afgelopen dinsdag 20 november op een toepasselijk onderwerp. Zij onderzocht of de griepvaccinatie zinvol is voor mensen met kanker die chemotherapie krijgen. En op welk moment zij het beste geprikt kunnen worden; voor of na de chemotherapie.

Miriam: “Uit mijn onderzoek bleek dat de griepvaccinatie veilig is voor deze groepen patiënten. Mensen met borstkanker kunnen bijvoorbeeld de vaccinatie het beste ontvangen vlak na een chemotherapiekuur. Voor mensen met darmkanker is er geen verschil of zij voor of na de chemokuur gevaccineerd worden. Na de vaccinatie heeft men voldoende bescherming tegen de griep en heeft het geen nadelige gevolgen.”

Oncologen moeten patiënten goed informeren
Nu het bewezen is dat het zinvol is voor mensen met kanker om zich te laten inenten, is het belangrijk om mensen goed hierover te informeren. Volgens Miriam hebben de oncologen daarin een belangrijke rol: “We kunnen niet verwachten dat huisartsen alles weten van de griepvaccinatie bij patiënten die een chemokuur krijgen. Daarom moeten oncologen een goed advies geven aan patiënten, zodat zij op het juiste moment de griepprik bij de huisarts kunnen halen.”

Lees het volledige artikel op de website van het JBZ.

[Bron: JBZ]

Miriam Wumkes (links) samen met haar co-promoter, Dr. Ankie van der Velden