Nationale campagne Samen Beslissen gelanceerd

.

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Helaas is Samen Beslissen in de zorg op dit moment nog te weinig ‘samen’. Om daar verandering in te brengen, ging begin september de nationale campagne Samen Beslissen van start.

.

Campagne Samen Beslissen

.

Niet eerder was er zo’n breed gedragen campagne over Samen Beslissen. De campagne is gelanceerd vanuit patiëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging. Het is een van de activiteiten binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg om meer Samen Beslissen te stimuleren.

.

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt of cliënt elkaar nodig. “Als patiënten actief betrokken zijn bij hun behandelplan leidt dat tot meer tevredenheid over de genomen beslissing, meer therapietrouw, minder overbehandeling en mogelijk zelfs minder zorgkosten”, aldus Dirk Ubbink, hoogleraar Shared Decision-Making en expert in het onderwerp. Ondanks dat veel zorgverleners al proberen hun patiënten te betrekken is er nog genoeg te doen.

.

Een goed gesprek begint met een goede voorbereiding
Kantar Public voerde vorig jaar in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uit over Samen Beslissen. Hieruit blijkt onder andere dat minstens een kwart van alle patiënten, vaak mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, Samen Beslissen lastig vindt. Zorgverleners daarentegen overschatten de mate waarin zij samen beslissen en 7 op de 10 maken een voorselectie van behandelmogelijkheden. Van de ondervraagde zorgverleners zegt 46% dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen, terwijl 37% van de patiënten dit ook zo ervaart. Ook geeft ruim 1 op de 5 patiënten aan gesprekken met een zorgverlener niet voor te bereiden. Dat terwijl een goede voorbereiding helpt bij Samen Beslissen.

.

Hulpmiddelen om samen te beslissen
Op de website www.begineengoedgesprek.nl vinden patiënten en zorgverleners meer informatie, tips en andere hulpmiddelen over hoe samen te beslissen. Patiënten vinden er tips en hulpmiddelen bij de voorbereiding van een gesprek met een zorgverlener, maar ook handvatten voor tijdens en na het gesprek. Voor alle zorgsectoren zijn er sectorspecifieke tips, flyers, posters en andere hulpmiddelen zodat ook zorgverleners zich toegankelijker opstellen naar de patiënt. “Als we naast patiënten ook zorgverleners bewust maken van het belang van Samen Beslissen, dan ben ik ervan overtuigd dat we samen de zorg verder kunnen verbeteren”, concludeert Dirk Ubbink.

.

Over de campagne Samen Beslissen
De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Naast de medisch-specialistische zorg richt de campagne zich op drie andere sectoren: de huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging. Via de campagne spreken deze vier sectoren de komende anderhalf jaar dezelfde taal als het om Samen Beslissen gaat. Een mooi signaal naar patiënten en cliënten. Samen Beslissen is overal belangrijk. Of je nou naar de huisarts, het ziekenhuis, een paramedische zorgverlener gaat of thuis zorg ontvangt.

.

Bron: platformuitkomstgerichtezorg.nl