De resultaten die we boeken

Activiteiten EMBRAZE 2019
EMBRAZE kankernetwerk omarmt de best mogelijke oncologische zorg dichtbij huis of in de regio. Samen met de patiënt, huisartsen, academische centra, verzekeraars en IKNL maken we ons sterk tegen kanker.

Centraal staat het verbeteren en behouden van de goede kwaliteit van kankerzorg bij de EMBRAZE-partners in de regio. We streven ernaar dat de patiënt altijd een behandeling krijgt volgens de laatste standaarden en inzichten. Daarbij horen een vloeiende overdracht en goede uitwisseling van gegevens, als de behandeling tijdelijk bij een EMBRAZE-partner moet plaatsvinden.

EMBRAZE richt zich als netwerk op het contact met de achterban; met dokters, verpleegkundigen en radiotherapeutisch laboranten betrokken bij de zorg aan patiënten met kanker. Maar ook op de samenwerking met de patiënt, zorgverzekeraars én digitale uitwisseling van patiëntgegevens.

Activiteiten 2019
Op weg naar een kwaliteitsmerk voor de oncologische zorg in de regio, onderneemt EMBRAZE kankernetwerk in 2019 de volgende activiteiten:

Kwaliteit van zorg

 • Jaarlijkse outcome bespreking per tumorsoort
 • Netwerkstandaard ontwikkelen voor nier-, blaas-, schildklier- en longcarcinoom, hoofd-halstumoren en melanoom
 • Update en implementatie van ontwikkelde netwerkstandaarden bij alle EMBRAZE-partners, in samenwerking met betrokken casemanagers
 • Implementatie screening kwetsbare ouderen bij meerdere tumorsoorten
 • Betrekken van radiologie en pathologie bij EMBRAZE kankernetwerk
 • EMBRAZE brede PROMS- en PREMS-lijst per tumorsoort, en besluitvorming over toepassing van generieke methodiek
 • Kwaliteit van het netwerk inzichtelijk maken voor bestuurders
 • Professionalisering van regionale MDO’s; tijdig aanleveren van informatie, aanwezigheid en verslaglegging

Samenwerking

 • Huisartsen worden per tumorsoort tijdig en volledig geïnformeerd. Iedere EMBRAZE-partner informeert de eigen huisartsen populatie
 • De patiëntenvereniging wordt betrokken; bijvoorbeeld voor een focusgroep of bij het bespreken van een netwerkstandaard
 • Samenwerking binnen CCN Zuidwest Nederland op de volgende terreinen:
  • supraregionale tumorgroep voor nader te bepalen tumorsoorten
  • vormgeven netwerk van casemanagers (verpleegkundig specialisten, PA en verpleegkundigen)
  • eenduidige registratie van indicatoren, link naar PROMS en PREMS
  • pilot betrokkenheid van de huisarts in de nazorgfase
  • ICT: verkenning ondersteuning regionaal keten/casemanagement
  • pilot echelonnering MDO’s
 • Deelname van het coördinatieteam EMBRAZE in de organisatie CCN Zuidwest Nederland
 • Jaarlijks bestuurlijk overleg met de verzekeraars
 • Jaarlijkse bijeenkomst met vertegenwoordigers van cliëntenraden EMBRAZE-partners

Organisatie

 • Documentbeheer inregelen op website EMBRAZE
 • ICT: Uitbreiden van XDS in het werkproces
 • Communicatie, website beheer (en onderhoud) onderbrengen bij een communicatieadviseur
 • Positionering, meer bekendheid EMBRAZE in de deelnemende ziekenhuizen en patiënten
 • Organisatie oncologische beleidstafel

Heeft u vragen naar aanleiding van de activiteiten? Laat het ons weten via info@embraze.net