Een helder (kwaliteits)beleid

De basis van EMBRAZE kankernetwerk is het continu willen verbeteren van de kwaliteit, doelmatigheid en organisatie van kankerzorg. Zodanig, dat de best mogelijke zorg dichtbij huis of in de regio beschikbaar is en blijft.

Kwaliteit
De kwaliteit van zorg wordt met behulp van een groot aantal kwaliteitsregistraties op uniforme wijze vastgelegd. Onder andere in de NKR- en DICA-registraties. Ook wordt de kwaliteit gemeten in normen en prestatie-indicatoren. Deze normen en indicatoren worden vastgesteld door de overheid, patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

SONCOS
Op dit moment zijn de normen van de Stichting Oncologische Samenwerking; de SONCOS-normen het meest prominent. Alle EMBRAZE-partners voldoen aan deze SONCOS-normen.