De noodzaak van een netwerk

Het aantal patiënten met kanker neemt toe. Zeker in vergrijzende gebieden als Brabant en Zeeland. Elk jaar krijgen ruim 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij een vorm van kanker hebben. In de zorg voor patiënten met kanker neemt ook de complexiteit toe en worden er landelijk toenemende eisen gesteld aan de kwaliteit van de kankerzorg. Een belangrijk onderdeel van deze eisen is de zogenoemde volumenorm.

Aantal behandelingen
Een volumenorm is een norm die stelt dat een ziekenhuis een bepaalde behandeling alleen nog mag uitvoeren als zij voldoet aan een minimum aantal behandelingen per jaar. Zit het ziekenhuis onder die norm (aantal), dan mag zij de behandeling niet meer uitvoeren. Dit betekent dat niet meer alle ziekenhuizen, alle behandelingen of operaties van kankerzorg zelf mogen verrichten. Zij moeten hiervoor patiënten soms doorverwijzen naar een ander ziekenhuis.

Goede overdracht
Patiënten die zorg voor kanker nodig hebben, kunnen voor het onderzoek -vooraf aan de behandeling- en voor nazorg terecht in hun eigen ziekenhuis. Dichtbij huis in de eigen regio. Voor de behandeling of operatie zelf worden zij soms verwezen naar een ander ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat de overdracht tussen de ziekenhuizen goed verloopt, is samenwerking noodzakelijk. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de meeste diagnostiek, behandelingen en nazorg voor patiënten in de regio, dichtbij huis, beschikbaar blijft.