Onze stip op de horizon

De zorgprofessionals in het netwerk hebben als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker in de regio te verstevigen en te verbeteren. Om dit te realiseren, werken zij intensief met elkaar samen. Ook zijn de professionals gesprekspartner voor zorgverzekeraars, ziekenhuizen buiten de regio, patiëntenverenigingen en kwaliteitsinstituten.

Voor onze patiënten
Het kankernetwerk EMBRAZE biedt aan patiënten met kanker de best mogelijke (para)medisch en verpleegkundig oncologische zorg. Deze zorg is ingericht volgens de meest actuele richtlijnen en standaarden. De zorgprofessionals bieden de zorg zo laagdrempelig mogelijk en dicht bij huis aan, tenzij specifieke zorg verwijzing naar een andere, aangesloten organisatie binnen de regio – of in bijzondere situaties daarbuiten – noodzakelijk maakt.

Onze visie op kankerzorg
EMBRAZE richt zich als kankernetwerk op kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van zorg. Het netwerk geeft dit vorm in regionale zorgstandaarden, benchmark van en sturen op uitkomstindicatoren, regionale MDO’s (MultiDisciplinaire Overleggen), visitaties en gezamenlijk klinisch onderzoek.