Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Embraze is eindverantwoordelijk en neemt besluiten over de voorstellen voor kwaliteitsverbeteringen (wijzigingen in de organisatie van zorg) vanuit de netwerktumorgroepen. Ook neemt het bestuur besluiten over financiën en het beleid van EMBRAZE.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • mevrouw drs. C.A.L.M. Lennards, MPM, lid Raad van Bestuur, Amphia
  • de heer prof. dr. H.J.J.M. Berden, voorzitter Raad van Bestuur, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
  • de heer H.P.J. Buiting, MA, MD, MHA, voorzitter Raad van Bestuur, Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • mevrouw drs. T.H. Mennema – Vastenhout, voorzitter Raad van Bestuur, Bravis ziekenhuis
  • mevrouw prof. dr. J. de Vries – lid RvB AdRZ
  • de heer P. Jongens, lid Raad van Bestuur ZRTI
  • de heer J. de Graaf, arts M&G, lid Raad van Bestuur, ZorgSaam
  • de heer mr. E.J. Rutters, Raad van Bestuur, Instituut Verbeeten
  • de heer prof. dr. S. Sleijfer, voorzitter Raad van Bestuur, Erasmus MC