Coördinatoren

Het coördinatieteam voert het vastgestelde beleid uit. Het team bestaat uit twee medisch coördinatoren, een algemeen coördinator/procesbegeleider, twee procesbegeleiders, een communicatieadviseur en een secretaresse. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de aansturing, voortgang van het netwerk en communicatie, en leggen verantwoording af aan het algemeen bestuur.

.

Het coördinatieteam bestaat uit de volgende leden:.

  • dr C.J. (Cees) Rodenburg, medisch coördinator
  • drs P.D. (Peter) de Rooij, medisch coördinator
  • Mr. H.J.M. (Jet) Van Lierop, algemeen coördinator
  • A.T.M. (Nancy) Marijnissen-van Unen, management assistente