De rol van voorzitter

De kern van het EMBRAZE kankernetwerk wordt gevormd door de netwerktumorgroepen (NTG’s). Elke NTG heeft een eigen voorzitter. In de NTG krijgt de gewenste (regionale) oncologische zorg zijn daadwerkelijke vorm en ervaart de patiënt de meerwaarde van het netwerk.

EMBRAZE heeft op dit moment negen (actieve) netwerktumorgroepen. De voorzitters van deze NTG’s zijn:

Colorectaal De heer R. de Vos, ADRZ
Long De heer N. van Walree, Amphia
Mammacarcinoom Mevrouw J. Heijns, Amphia, mevrouw M. Troost, Bravis
Ouderen met kanker De heer  H. Maas, ETZ
Palliatieve zorg Mevrouw M. van Dijk, Zorgsaam
Pancreas De heer J. Wijsman, Amphia, de heer K. Bosscha, JBZ
Schildklier
Upper GI De heer J. Heisterkamp, ETZ
Urologie Mevrouw I. van Onna, Amphia