Het team van experts

De netwerkoncologiecommissie bestaat uit een team van inhoudelijke experts. Dit team adviseert gevraagd en ongevraagd het coördinatieteam en algemeen bestuur over de kwaliteit van zorg, de organisatie van de oncologische zorg in de regio en de samenwerking met externe stakeholders.

De netwerkoncologiecommissie bestaat uit de volgende leden:

 

dr. L.V. (Laurens) Beerepoot, internist oncoloog, ETZ

 

dr. J.F.M. (Hans) Pruijt, internist oncoloog, JBZ

 

dr. M.P.S. (Mark) Sie, internist oncoloog, Zorgsaam

drs. B.V.A. (Barbara) Wachters, radiotherapeut oncoloog, ZRTI

Dr. R.L. (Robert) Poorter, radiotherapeut oncoloog, Instituut Verbeeten

 

dr. H.F.J. (Hans) Fabry, chirurg, Bravis ziekenhuis

 

dr. J.M.J. (Jennifer) Schreinemakers, chirurg, Amphia ziekenhuis

 

Prof. dr. S.S. (Stefan) Sleijfer, internist oncoloog, EMC

 

drs. M.J.A. (Jo) Verhaegen, nucleair geneeskundige, ADRZ

 

drs. H.M. (Hans) Westgeest, internist oncoloog, Amphia ziekenhuis​