Een blauwdruk voor zorg

Binnen Embraze werken we met netwerkstandaarden. Een netwerkstandaard is een blauwdruk van de zorg aan patiënten met kanker en beschrijft het zogenaamde ‘plan van uitvoering’. Per tumortype is een netwerkstandaard beschreven. De standaard start met de fase van verdenking op kanker en sluit af met de laatste levensfase (palliatie). Het werken met netwerkstandaarden zorgt ervoor dat een behandeling bij alle Embraze-partners hetzelfde is, of op elkaar afgestemd, en voldoet aan de laatste richtlijnen en inzichten.

“Het werken met tumorspecifieke netwerkgroepen draagt in hoge mate bij aan de kwaliteit en effectiviteit van de zorgverlening. Het geeft de patiënt het gevoel ‘op de juiste plaats, in de beste handen te zijn’.”  Rob Blatter, lid cliëntenraad JBZ.

Embraze heeft netwerkstandaarden ontwikkeld voor:

 • Mammacarcinoom (borstkanker)
  Voorzitter van de NTG Mammacarcinoom is mevrouw J. Heijns (Amphia)
 • Colorectaal carcinoom (darmkanker)
  Voorzitter van de NTG Colorectaal is de heer R. de Vos (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis)
 • Maagcarcinoom (maagkanker)
  Voorzitter van de NTG Upper GI is de heer J. Heisterkamp (ETZ)
 • Slokdarmcarcinoom (slokdarmkanker)
  Voorzitter van de NTG Upper GI is de heer J. Heisterkamp (ETZ)
 • Testiscarcinoom (zaadbalkanker)
  Voorzitter van de NTG Urologie is mevrouw I. van Onna (Amphia)
 • Pancreascarcinoom (alvleesklierkanker)
  Voorzitter van de NTG Pancreas is de heer J. Wijsman (Amphia)
 • Prostaatcarcinoom (prostaatkanker)
  Hiervoor is ook een patiëntvriendelijk zorgpad ontwikkeld!
  Voorzitter van de NTG Urologie is mevrouw I. van Onna (Amphia)

Bent u professional en wilt u een netwerkstandaard raadplegen of inzien? Via de inlogomgeving kunt u de originele standaarden downloaden.