Uitwisseling van patiëntgegevens

Ook EMBRAZE kankernetwerk onderschrijft de landelijke stelregel ‘dichtbij als het kan, verder weg indien noodzakelijk’. In bepaalde situatie worden patiënten voor een operatie verwezen naar een EMBRAZE-partner binnen het netwerk. Hiervoor is het nodig dat gegevens van de patiënt met elkaar worden gedeeld. Zo zorgen we ervoor dat de juiste informatie tijdig en compleet aanwezig is bij de EMBRAZE-partner en voorkomen we dat de patiënt opnieuw onderzoeken moet ondergaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De gegevens worden met toestemming van de patiënt digitaal over beveiligde lijnen verzonden naar de samenwerkende EMBRAZE-partner. Alle EMBRAZE-partners voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).