Bekostiging transmuraal samenwerken en casemanagement

.Hoe bekostig ik als zorgaanbieder transmuraal samenwerken en casemanagement?

.

Om als zorgprofessional aan te sluiten bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt is samenwerken met andere professionals in andere instellingen belangrijk (transmurale samenwerking).

.

Om het voor de patiënt overzichtelijk te houden kun je als adviseur optreden richting en namens de patiënt (‘casemanagement’); dit geldt ook voor zorg uit andere zorgsectoren. Hoe je transmuraal samenwerken en casemanagement bekostigt, dat wordt in deze informatiekaart gedeeld.

.