Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Waar zijn alle ziekenhuizen?

Binnen EMBRAZE maakt een groot team van zorgprofessionals zich dagelijks hard voor het bieden van de best mogelijke zorg op het gebied van kanker. Met elkaar maken specialisten, verpleegkundigen en radiotherapeutische laboranten afspraken over de behandelingen, over deelname aan onderzoek en delen zij regelmatig nieuwe kennis met elkaar. De rode draad van deze samenwerking is het blijvend verbeteren van de kankerzorg in de regio. Deze zorg is ingericht volgens de meest actuele richtlijnen en standaarden. De zorgprofessionals bieden de zorg zo laagdrempelig mogelijk en dicht bij huis aan, tenzij specifieke zorg verwijzing naar een andere, aangesloten organisatie binnen de regio – of in bijzondere situaties daarbuiten – noodzakelijk maakt.

De noodzaak van een netwerk

Het aantal patiënten met kanker neemt toe. Zeker in vergrijzende gebieden als Brabant en Zeeland. Elk jaar krijgen ruim 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij een vorm van kanker hebben. In de zorg voor patiënten met kanker neemt ook de complexiteit toe en worden er landelijk toenemende eisen gesteld aan de kwaliteit van de kankerzorg. Een belangrijk onderdeel van deze eisen is de zogenoemde volumenorm.

 

Aantal behandelingen

Een volumenorm is een norm die stelt dat een ziekenhuis een bepaalde behandeling alleen nog mag uitvoeren als zij voldoet aan een minimum aantal behandelingen per jaar. Zit het ziekenhuis onder die norm (aantal), dan mag zij de behandeling niet meer uitvoeren. Dit betekent dat niet meer alle ziekenhuizen alle behandelingen of operaties van kankerzorg zelf mogen verrichten. Zij moeten hiervoor patiënten soms doorverwijzen naar een ander ziekenhuis.

Samen en mét de patiënt

Een voorbeeld van deze intensieve samenwerking is het zogenoemde regionale, multidisciplinair overleg. Vanuit verschillende disciplines en aangesloten organisaties bespreekt een team van zorgprofessionals wekelijks patiënten en hun specifieke behandeling met elkaar. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. Samen, en mét de patiënt, maken zij afspraken over de locatie van een operatie of behandeling, hoe snel deze kan plaatsvinden als de patiënt wordt verwezen en wanneer de vervolgbehandeling in het eigen ziekenhuis weer kan worden opgepakt. Zo wordt de patiënt steeds meer regisseur van zijn eigen zorgtraject.

Lees meer

Goede overdracht

Patiënten die zorg voor kanker nodig hebben, kunnen voor het onderzoek – voorafgaand aan de behandeling – en voor nazorg terecht in hun eigen ziekenhuis. Dichtbij huis in de eigen regio. Voor de behandeling of operatie zelf worden zij soms verwezen naar een ander ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat de overdracht tussen de ziekenhuizen goed verloopt, is samenwerking noodzakelijk. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de meeste diagnostiek, behandelingen en nazorg voor patiënten in de regio, dichtbij huis, beschikbaar blijft.