Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

De ziekte kanker komt vooral voor bij oudere mensen.

Bij het stellen van de diagnose is zestig procent ouder dan 65 jaar en ruim veertig procent ouder dan 70 jaar. De zorg voor kanker aan oudere mensen is wezenlijk anders en verschilt per individu. De levensfase waarin de patiënt zich bevindt en ook de fysieke, mentale en sociale omstandigheden zijn bepalende factoren in de behandeling. Steeds meer staat het vraagstuk ‘kwaliteit van leven’ voorop in de behandeling van de patiënt. Al deze factoren vragen een mogelijk andere benadering en aanvullende zorg van de medische professionals, betrokken bij de organisatie van de kankerzorg.

Best passende zorg

Alle EMBRAZE-partners zetten zich zowel buiten als binnen het netwerk in om de best passende zorg voor iedere oudere met kanker te realiseren. Met de best passende zorg wordt zorg bedoeld die bijdraagt aan de kwaliteit van leven, die dichtbij de patiënt georganiseerd is en die plaatsvindt in samenwerking met de huisarts, familie, thuiszorg of verpleeghuizen en andere betrokkenen. Deze zorg wordt bij voorkeur geborgd in zogenoemde zorgpaden.

Door de vergrijzing van onze populatie, het toenemend aantal patiënten met kanker en de verbeterde overlevingskansen stijgt in de komende jaren het aantal ouderen met kanker explosief. Deze ontwikkeling vraagt extra aandacht voor de specifieke problematiek van ouderen met kanker.