Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Jaarplan met meerjarenperspectief

De intern geformuleerde doelen van EMBRAZE en de relevante richtinggevende elementen uit de diverse landelijke programma’s zijn als leidraad gehanteerd voor het jaarplan met meerjarenperspectief en zijn te herkennen in zowel basisactiviteiten als specifieke programma’s.

Tot de basisactiviteiten behoren de dagelijkse leiding van het netwerk en de begeleiding van de Netwerk Tumor Groepen, die de spil van het netwerk vormen. De specifieke programma’s vormen lijnen naar de toekomst, die worden geconcretiseerd in jaarprojecten. Met deze pilots binnen de programmalijnen wordt beoogd een ‘blauwdruk’ te ontwikkelen (optimaliseren), die tot verdere implementatie binnen het netwerk kan leiden (uniformeren). In het navolgende overzicht worden de activiteiten toegelicht en voor 2022 nader geconcretiseerd.

Jaarplan 2023

Heeft u vragen naar aanleiding van de activiteiten? Laat het ons weten via info@embraze.net

Statement/oplegger Jaarplan 2023 EMBRAZE

De EMBRAZE-regio is onze regio voor oncologische samenwerking
Wij zetten ons daarbinnen samen in voor passende zorg binnen de oncologie, met extra aandacht
voor:
o ‘end of life’,
o concentratie en spreiding van zorg,
o dure geneesmiddelen.
Er wordt afstemming gezocht met de zorgverzekeraars en met oncologienetwerk Concord.
Voor wat betreft kwaliteit wordt gestreefd naar meer uniformiteit, meer gegevensuitwisseling en
minder registratielast.