Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Disclaimer

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, logo et cetera), alsmede alle bijbehorende HTML-code en andere onderdelen van de website, berusten bij het EMBRAZE Kankernetwerk. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EMBRAZE Kankernetwerk mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.

Aansprakelijkheid
EMBRAZE Kankernetwerk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website of voor schade ontstaan door gebruik van de informatie. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van de informatie aan de patiënt van de behandelend hulpverlener.

Links naar websites van derden
Het feit dat de websites van derden via links op de website van het EMBRAZE Kankernetwerk kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door EMBRAZE Kankernetwerk. EMBRAZE Kankernetwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Links naar de website van EMBRAZE Kankernetwerk
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EMBRAZE Kankernetwerk (info@embraze.net) is het derden niet toegestaan hun website te linken aan de website van het EMBRAZE Kankernetwerk.