Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Onderzoek helpt verbeteren

Met elkaar behandelen we patiënten met kanker steeds beter. Resultaten laten het zien: steeds meer patiënten genezen en behandelingen dragen vaker bij aan een langere ziektevrije overleving. Ook zijn behandelingen vaak beter verdraagzaam dan vroeger. Deze vooruitgang is voor een belangrijk deel te danken aan (wetenschappelijk) onderzoek. Patiënten gaven in de afgelopen jaren toestemming om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek of een ’trial’ (studie). En via wetenschappelijk onderzoek worden ideeën van artsen en wetenschappers over nieuwe behandelingen op een veilige manier getoetst, voordat ze besluiten dat een behandeling ook écht effectief is.

Lange tijd

Wetenschappelijk onderzoek verloopt altijd in verschillende fasen. Eerst vindt laboratoriumonderzoek plaats. Als in het laboratorium blijkt dat een nieuw middel bruikbaar is voor een behandeling, starten de eerste onderzoeken met patiënten. Vaak duurt het dan nog een lange tijd. Meerdere onderzoeken volgen voordat de behandeling breder kan worden ingezet of wordt opgenomen in de behandelrichtlijn voor een specifieke kankersoort.

Tijdens de behandeling voor een wetenschappelijke studie of ’trial’ wordt de patiënt intensief begeleid door artsen en verpleegkundigen. Soms is extra onderzoek nodig om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de effectiviteit van een behandeling. Of omdat extra veiligheid en oplettendheid nodig zijn.

 

Informed consent

Doet een patiënt mee aan een ’trial’, dan wordt deze zeer uitgebreid geïnformeerd over de behandeling, de bijbehorende onderzoeken en de eventuele complicaties. Ook worden de voor- en mogelijke nadelen van deelname besproken. Op basis van deze uitgebreide informatie kan de patiënt de afweging maken deel te nemen of toch ervan af te zien. Geeft de patiënt expliciet toestemming, dan heet dit een ‘informed consent’.