Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

De kwaliteit van zorg wordt met behulp van een groot aantal kwaliteitsregistraties op uniforme wijze vastgelegd

Onder andere in de NKR- en DICA-registraties. Ook wordt de kwaliteit gemeten in normen en prestatie-indicatoren. Deze normen en indicatoren worden vastgesteld door de overheid (inspectie), patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

Elk jaar bespreken we de resultaten van de kwaliteit van zorg per tumorsoort. Dit noemen we een ‘outcome’ bespreking. Bij de bespreking komen onder andere deze landelijke prestatie-indicatoren aan de orde.

Ook nemen we onderwerpen mee die door de zorgprofessionals en patiënten als relevant worden gezien. We streven ernaar om met een zo stabiel mogelijke set van uitkomsten te werken, zodat we de prestaties door de jaren heen kunnen vergelijken. De resultaten vormen de start voor het verbeteren van de kankerzorg en de onderlinge samenwerking.