Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Organisatie

Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, startten zeven ziekenhuizen en twee instituten radiotherapie in Brabant en Zeeland het kankernetwerk EMBRAZE. Binnen dit netwerk maakt een groot team van zorgprofessionals zich dagelijks hard voor het bieden van de best mogelijke zorg op het gebied van kanker. Zij werken volgens de laatste richtlijnen en nauw met elkaar samen in de regio. Zo bieden zij de best mogelijke zorg op het juiste moment en zo dicht mogelijk bij de patiënt.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van EMBRAZE is eindverantwoordelijk en neemt besluiten over de voorstellen voor kwaliteitsverbeteringen (wijzigingen in de organisatie van zorg) vanuit de netwerktumorgroepen. Ook neemt het bestuur besluiten over financiën en het beleid van EMBRAZE.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • de heer Dr. R. (Robert) Wagenmakers MBA, voorzitter Raad van Bestuur, Amphia
 • de heer prof. dr. H.J.J.M. (Bart) Berden, voorzitter Raad van Bestuur, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 • mevrouw drs. R.J. Weil, voorzitter Raad van Bestuur, Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • mevrouw drs. T.H. (Bianka) Mennema – Vastenhout, voorzitter Raad van Bestuur, Bravis ziekenhuis
 • mevrouw prof. dr. J. (Jolanda) de Vries – lid RvB AdRZ
 • de heer P. (Peter) Jongens, lid Raad van Bestuur ZRTI
 • de heer J. (Johan) de Graaf, arts M&G, lid Raad van Bestuur, ZorgSaam
 • de heer mr. E.J. (Ed) Rutters, Raad van Bestuur, Instituut Verbeeten
 • de heer prof. dr. S. (Stefan) Sleijfer, voorzitter Raad van Bestuur, Erasmus MC

Netwerkoncologiecommissie

De netwerkoncologiecommissie bestaat uit een team van inhoudelijke experts. Dit team adviseert gevraagd en ongevraagd het coördinatieteam en algemeen bestuur over de kwaliteit van zorg, de organisatie van de oncologische zorg in de regio en de samenwerking met externe stakeholders.

De netwerkoncologiecommissie bestaat uit de volgende leden:

 • de heer dr. L.V. (Laurens) Beerepoot, internist oncoloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 • mevrouw dr. M.L. (Miriam) Wumkes, internist oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • de heer dr. M.P.S. (Mark) Sie, internist oncoloog, ZorgSaam
 • mevrouw drs. B.V.A. (Barbara) Wachters, radiotherapeut oncoloog, ZRTI
 • de heer dr. R.L. (Robert) Poorter, radiotherapeut oncoloog, Instituut Verbeeten
 • de heer dr. H. (Hes) Brokx, chirurg, Bravis ziekenhuis
 • De heer prof. dr. H.M.W (Henk) Verheul, internist oncoloog, Erasmus MC
 • de heer drs. M.J.A. (Jo) Verhaegen, nucleair geneeskundige, ADRZ
 • mevrouw dr J.M.J. (Jennifer) Schreinemakers, chirurg, Amphia

Coördinatoren

Het coördinatieteam voert het vastgestelde beleid uit. Het team bestaat uit twee medisch coördinatoren, een algemeen coördinator en een managementassistent. Het team wordt ondersteund door 2 procesbegeleiders en een communicatieadviseur.  Samen zijn zij verantwoordelijk voor de aansturing, voortgang van het netwerk en communicatie en leggen verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Het coördinatieteam bestaat uit de volgende leden:.

 • de heer dr. H.M. (Hans) Westgeest, medisch coördinator
 • mevrouw drs. R. (Rian) Schuybroek, algemeen coördinator
 • mevrouw A.T.M. (Nancy) Marijnissen, managementassistent
 • de heer J.W. (Jan Willem) van Bodegom, communicatie-adviseur