Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Onze stip op de horizon

De zorgprofessionals in het netwerk hebben als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker in de regio te verstevigen en te verbeteren. Om dit te realiseren werken zij intensief met elkaar samen. Ook zijn de professionals gesprekspartner voor zorgverzekeraars, ziekenhuizen buiten de regio, patiëntenverenigingen en kwaliteitsinstituten.

Missie en Visie

EMBRAZE richt zich als kankernetwerk op kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van zorg. Het netwerk geeft dit vorm in regionale zorgstandaarden, benchmark van en sturen op uitkomstindicatoren, regionale MDO’s (MultiDisciplinaire Overleggen), visitaties en gezamenlijk klinisch onderzoek.

Binnen EMBRAZE wordt samengewerkt om de kwaliteit en toegankelijkheid van tweedelijns oncologische zorg voor patiënten te borgen en te verbeteren. De samenwerking is gericht op oncologische zorg en nazorg van vergelijkbare kwaliteit op ‘state of the art’ niveau, voor alle patiënten met (een verdenking van) kanker in de adherente regio’s.

Voor EMBRAZE zijn als doelen geformuleerd:

  • het kennisniveau op gebied van oncologische zorg in EMBRAZE-centra is up-to-date en wordt up-to-date gehouden;
  • de samenwerking tussen zorgprofessionals en andere betrokken medewerkers van EMBRAZE-centra is efficiënt en effectief ingericht;
  • zorgprofessionals en andere betrokken medewerkers van EMBRAZE-centra ontwikkelen een gezamenlijk kwaliteitsbeleid en voeren dit uit;
  • de coördinatie en regie met betrekking tot de organisatie en kwaliteit van zorg tussen de EMBRAZE-centra worden  geoptimaliseerd, waarbij de EMBRAZE-centra individueel verantwoordelijk blijven voor hun verkoop, declaraties en verlening van oncologische zorg;
  • klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt bevorderd om de kwaliteit van de oncologische zorg te verbeteren.

De gezamenlijke missie, visie en kwaliteitsbeleid zijn neergelegd in een beleidsplan (2015) en aangevuld met de bevindingen van de Heidag EMBRAZE (2020). De samenwerking in het EMBRAZE-kankernetwerk is geformaliseerd in de Raamovereenkomst Samenwerking (2016).