Verslag regiobijeenkomst

Oncologienetwerk CCN Zuidwest Nederland – CONCORD en EMBRAZE – op 31 oktober 2019

Het regionaal oncologienetwerk CCN Zuidwest Nederland, waarvan zowel CONCORD als EMBRAZE deel uitmaken, organiseerde op donderdag 31 oktober een inspirerende bijeenkomst voor sleutelfunctionarissen binnen de oncologische zorg. Dit keer bij het Erasmus MC in Rotterdam.

NB. Alle presentaties zijn in de inlogomgeving beschikbaar.

 

Vanuit de bioscoop – locatie Sophia – worden alle aanwezigen hartelijk verwelkomd door dr. Jan Drooger (Ikazia ziekenhuis, CONCORD), dr. Jan Anne Roukema (EMBRAZE) en prof. dr. Tamar Nijsten (Erasmus MC Kanker Instituut). Aansluitend presenteren zes sprekers vier interessante thema’s, waarvan onderstaand een korte compilatie.

 

Oncologienetwerken: verleden, heden en toekomst
Als eerste spreker geeft dr. Aart van Bochove, internist-oncoloog en voormalig bestuurder oncologisch netwerk Esperanz, een inkijkje in netwerkvorming in Nederland. Startend vanuit het netwerk Esperanz trekt Aart de lijn door naar nationale netwerkvorming. Hij stelt daarbij kritische vragen als: “Wat is eigenlijk de definitie van een netwerk? Hoe staat een netwerk in verhouding tot gespecialiseerde centra? Is concentratie dé oplossing, in plaats van bundeling en taakverdeling? Ondertussen zijn we zelfs al sterk op weg om in echelonnering de zorg onderling af te stemmen…” Een boeiend betoog over het hoe, waarom en op welke wijze je zorg organiseert.

Waardegedreven zorg: borstkanker en patiënt gerapporteerde uitkomsten
Waardegedreven zorg is een lastig begrip geworden. Daarom maakt prof. dr. Jan Hazelzet, Professor Healthcare Quality and Outcome Erasmus MC, liever de switch naar het uitleggen van de ‘toegevoegde waarde’ van zorg. Wat is de uitkomst, die voor de patient van belang is versus wat je ervoor moet doen om het te bereiken. De belangrijkste vraag die je jezelf als individueel klinisch artis regelmatig moet stellen is: “Als ik iets wil doen bij een patiënt, moet ik mij voortdurend afvragen: ‘Wat schiet de patiënt ermee op? Wat is de benefit; wat doe ik aan harm en wat kost het aan resources?’ “

Femmy Meenhorst, kwaliteitsadviseur in het Albert Schweitzer ziekenhuis, lichtte aansluitend toe welke enorme impact een behandeling van borstkanker op vrouwen heeft. Niet alleen op de dagelijkse activiteiten, maar ook op het zelfbeeld, sexualiteit, emotioneel functioneren en de relatiesfeer. Deze impact gaf aanleiding om de ervaringen van patiënten uit te gaan vragen. Femmy: “Het is een uniek project. Samen met zeven andere ziekenhuizen vragen we hetzelfde uit, op hetzelfde moment.”

Netwerkzorg en Echelonnering binnen de urologie
Drs. Hans Westgeest, internist-oncoloog Amphia start zijn presentatie met een kernachtige samenvatting en stelt: “Er komen steeds meer oudere kankerpatiënten die allemaal zorg nodig hebben. En er komen vooral meer patiënten die langer in leven blijven.” Naast ontwikkelingen in de medische zorg, technologie en de maatschappij, zijn volgens Hans ook dit redenen waarom we ‘iets’ moeten doen met de organisatie van zorg. Dit en meer lichten Hans en collega dr. Joost Boormans, uroloog Erasmus MC toe tijdens de bijeenkomst.

    

Digitale uitwisseling gegevens in de regio
Het digitaal uitwisselen van gegevens. Wat willen we daarbinnen bereiken? Ing. Erik Zwarter, Informatiemanager Erasmus MC, licht toe: “We willen dat je als zorgprofessional vanuit je eigen werkomgeving (chipsoft) kunt blijven werken. Niet dat je informatie via andere systemen bij elkaar moet gaan ‘rapen’.” Vanuit deze visie is het doel met XDS de zorgprocessen te ondersteunen. Erik laat aan de hand van beeldmateriaal en visuele schema’s zien voor welke uitdagingen de projectgroep staat. Bekijk zijn presentatie om meer te lezen over de ontwikkelingen.

NB. Alle presentaties zijn in de inlogomgeving beschikbaar! Heb je hierover een vraag, stel deze dan via het secretariaat: 076 – 595 5459 of via e-mail: info@embraze.net