Digitale gegevensuitwisseling via XDS tussen Instituut Verbeeten en JBZ

Sinds 1 juli 2019 wisselen ook Embraze-partners JBZ en Instituut Verbeeten beelden en verslagen van patiënten uit op een eenvoudige, veilige en snellere manier. XDS helpt bij het uitwisselen van privacygevoelige gegevens tussen de zorginstellingen. Een zeer goede samenwerking tussen beide zorginstellingen heeft dit mogelijk gemaakt.

.

.

Samenwerkingspartners

De XDS-verbinding tussen Instituut Verbeeten en JBZ is een nieuwe stap in de samenwerking tussen zorginstellingen. In navolging op de eerdere XDS-koppeling tussen EMBRAZE-partners Bravis en ZRTI slaan we gezamenlijk weer een mooie mijlpaal binnen de ICT-zorg in de regio West-Brabant!

Vanuit EMBRAZE Kankernetwerk maken wij ons sterk voor digitale gegevensuitwisseling tussen de aangesloten partners. Onlangs is een programma gestart met als streven alle EMBRAZE-partners via XDS te laten uitwisselen.

Wil je meer weten over het digitaal gegevens uitwisselen tussen beide organisaties? Lees dan hier het volledige bericht.

[Bron: Instituut Verbeeten en JBZ]