Eerste resultaten van prehabilitatie voor patiënten

die geopereerd worden voor darmkanker in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Berichtgeving van Emiel Verdaasdonk – Jeroen Bosch Ziekenhuis

.

Doel
Tot 50% van de patiënten ervaart complicaties na een colorectale kanker (CRC) operatie. Een betere preoperatieve fysieke en voedingsstatus kan de klinische resultaten verbeteren en postoperatieve complicaties verminderen. Deze retrospectieve, single-center, observationele cohortstudie beoordeelde de impact van een vier weken durend multimodaal prehabilitatieprogramma op postoperatieve complicaties, ongeplande heropnames, verblijfsduur en mortaliteit bij electieve hoogrisico CRC-patiënten.

Methode
Electieve CRC-patiënten met een hoog risico, gedefinieerd als ASA ≥3 of ≥65jr, die het multimodale prehabilitatieprogramma (prehabilitatiegroep) bijwoonden, werden vergeleken met een historisch cohort dat standaardzorg ontving (controlegroep). Verschillen in uitkomsten tussen deze groepen werden getest met Fisher’s Exact en Mann-Whitney U- test. Om te corrigeren voor confounding werd multivariate logistische regressieanalyse uitgevoerd. Het belangrijkste onderzoeksresultaat was het optreden van postoperatieve complicaties. Secundaire uitkomsten waren onder meer ongeplande heropnames, opnameduur en mortaliteit.

Resultaten
351 patiënten werden geïncludeerd (n = 275 controlegroep, n = 76 prehabilitatiegroep). Het complicatiepercentage was lager in de prehabilitatiegroep dan in de controlegroep, 26,3% (n = 20) versus 40% (n = 110) (p = 0,032). Er waren minder ongeplande heropnames in de prehabilitatiegroep in vergelijking met de controlegroep, 5,3% (n = 4) versus 16,4% (n = 45), p = 0,014. De mediane opnameduur was 1 dag korter voor de prehabilitatiegroep (p = .004), de mortaliteit verschilde niet significant tussen de groepen.

Conclusie
De studie toont aan dat het gebruikte multimodale prehabilitatieprogramma leidt tot een vermindering van medische postoperatieve complicaties, ongeplande heropnames en een verkorting van de mediane opnameduur in vergelijking met standaardzorg bij hoogrisico CRC-patiënten die electieve CRC-chirurgie ondergaan.

.

Bekijk alle details en linken via het bericht van Emiel.