EMBRAZE-partners sluiten convenant voor uitwisseling van medische gegevens

.

Om onderling medische gegevens uit te kunnen wisselen, zijn zorginstellingen verplicht een convenant met elkaar af te sluiten. In de afgelopen maanden is het alle EMBRAZE-partners gelukt tot zo’n regionaal convenant te komen.

.

.

Zo’n regionaal convenant is grotendeels een technische uitdaging met als doel het elektronisch uitwisselen van gegevens van patiënten, in het kader van hun behandeling, juridisch mogelijk te maken. Nu alle EMBRAZE-partners dit convenant hebben ondertekend, kunnen het Adrz, Amphia, Bravis ziekenhuis, Erasmus MC, ETZ, Instituut Verbeeten, JBZ, ZorgSaam en ZRTI elektronisch gegevens met elkaar uitwisselen. De vereiste XCA-koppelingen worden de komende maanden door Philips en Enovation geactiveerd.

.

Voor alle specialismen
Hoewel het EMBRAZE Kankernetwerk een oncologisch netwerk is, is het convenant bewust generiek geformuleerd. Dit betekent dat ook gegevens voor specialismen zoals bijvoorbeeld neuro- en traumachirurgie en neonatologie uitgewisseld kunnen worden.

.

Twiin
Twiin werkt hard aan een landelijk dekkend XDS-netwerk waarmee zorgverleners op belangrijke momenten in het zorgproces toegang hebben tot medische gegevens van hun patiënten. Ongeacht in welk ziekenhuis of instituut deze gegevens zijn verkregen. Bovengenoemd regionaal convenant is met hulp van Medical PHIT en ondersteuning van REN West-Brabant tot stand gebracht.