Gezamenlijk spreekuur Oncologie Centrum en ZRTI

Het Oncologie Centrum van het Bravis ziekenhuis en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) zijn gestart met een gezamenlijk spreekuur voor vrouwen met baarmoederkanker die na-behandeld zijn met bestraling. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat patiënten de gang naar het ziekenhuis veel minder vaak hoeven te maken. Zowel de patiënten als de artsen zijn heel positief over het spreekuur nieuwe stijl dat op 5 februari 2019 officieel van start is gegaan.

Mevrouw Knegtmans en haar man bezoeken het gezamenlijk spreekuur met (v.l.n.r.) radiotherapeut-oncoloog Inge Jacobs, life-coach Femke Runderkamp en oncologisch gynaecoloog Peggy Vencken

De helft minder controles
Van de vrouwen die de diagnose baarmoederkanker krijgen, heeft ongeveer 50% aanvullende radiotherapie nodig. Na de bestraling volgt een follow-up van vijf jaar. Ook wordt de emotionele ontwikkeling na de behandeling besproken. Hiervoor werden altijd zes controles per jaar ingepland; drie keer bij de gynaecoloog en nog eens drie keer bij de radiotherapeut-oncoloog. Dat is nu verleden tijd. Door het combineren van beide specialisaties in één spreekuur hoeft de patiënt nog maar drie keer per jaar naar het Oncologisch Centrum in Roosendaal te komen.

Profiteren van elkaars expertise
Zowel oncologisch gynaecoloog Peggy Vencken als radiotherapeut-oncoloog Inge Jacobs zien alleen maar voordelen van het gezamenlijk spreekuur. ‘Door het gynaecologisch onderzoek nu meteen met ons tweeën te doen, maken we het minder zwaar voor de patiënt maar kunnen we ook adequater reageren’, zegt Vencken. ‘We profiteren van elkaars expertise,’ vult Jacobs aan: ‘Als een patiënt een klacht had die niet van de bestraling kon komen, moest ik adviseren om nog maar eens een afspraak met de gynaecoloog te maken. Zo’n antwoord is natuurlijk niet wenselijk en levert nog meer stress op. Nu kunnen bijzonderheden direct worden gesignaleerd, samen worden besproken en aangepakt.’

[Bron: Bravis ziekenhuis en ZRTI]