Kwaliteitsmonitoring Robot geassisteerde Prostatectomie

Voor de kwaliteitsmonitoring van Robot geassisteerde Prostatectomie – en het vergelijken van uitkomsten tussen individuele operateurs en ziekenhuizen – is dit jaar gestart met de opzet van uniforme uitkomstenmonitoring.

.

Beste PROM

Voor deze uniforme uitkomstenmonitoring krijgen alle patiënten dezelfde vragenlijst voorgelegd en gebruiken alle ziekenhuizen exact dezelfde database en parameters. Uroloog Eelco Collette: “We hebben hiervoor de beste PROM (patient reported outcome measurement) geselecteerd. Een internationale vragenlijst die alle belangrijke uitkomsten na een prostaatkankerbehandeling uitvraagt, en die in de literatuur vaak wordt gebruikt.”

.

Toekomstbestendig

Niet alleen na chirurgie, maar ook na bestraling of hormoontherapie is deze vragenlijst valide en daarmee toekomstbestendig. “We hebben een uniforme database opgezet die alle ziekenhuizen gaan gebruiken, met daarin alle belangrijke klinische uitkomsten en alle PROMs”, geeft Collette aan. Zoals aangegeven gaat het primair om het inzichtelijk maken van uitkomsten met als doel verbeteren van kwaliteit van zorg. “Als de dataset de komende jaren groeit, is het ook mogelijk om er wetenschappelijk onderzoek op te bedrijven. Door alle ziekenhuizen en urologen die erbij betrokken zijn.”

.

De vergaderingen met betrokken urologen uit het Bravis Ziekenhuis, Amphia, JBZ en ETZ verliepen prettig en soepel. Alle ‘neuzen staan dezelfde kant op’. Sinds enkele weken is er ook een databasemanager aangetrokken, Rosita Ghiraw. Zij gaat vanuit de vier ziekenhuizen het datamanagement verzorgen.