Nieuw bestralingstoestel TrueBeam en planningssoftware van Varian

Instituut Verbeeten optimaliseert de radiotherapeutische behandeling met het nieuwe bestralingstoestel TrueBeam en planningssoftware van de firma Varian.

Bestralingstoestel TrueBeam
Instituut Verbeeten beschikt sinds kort over 2 TrueBeam bestralingstoestellen met unieke mogelijkheden om de behandeling met radiotherapie nóg nauwkeurig uit te voeren, zoals: iCBCT en 4DCBCT, PerfectPitch en HyperArc.

Planningssoftware
Ook heeft het instituut de huidige planningssoftware van Varian uitgebreid met de volgende extra functies die de bestralingsbehandeling optimaliseren: RapidPlan, Multi-Criteria Optimization (MCO) en Velocity.

Instituut Verbeeten deelt alle ervaringen en resultaten met de firma Varian. Zo blijft Instituut Verbeeten in samenwerking met onze partners investeren in de verbetering van de behandeling van kanker.

Meer weten?
Kijk op de website van Varian www.varian.com of neem contact op met één van de klinisch fysici van Instituut Verbeeten. Telefoonnummer 013 – 594 77 77.