Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Concord en EMBRAZE gaan vol energie de uitdagingen aan

Het is algemeen bekend dat de zorg door vergrijzing en personeelstekorten voor een grote uitdaging staat. Dat geldt ook voor oncologische zorg. Het aantal kankerpatiënten stijgt, terwijl het aantal professionals afneemt. Het spreiden en concentreren van zorg is daarbij een in het Integraal Zorgakkoord (IZA) voorgestelde oplossing. Dit vraagt om nauwe samenwerking. De oncologienetwerken Concord en EMBRAZE trekken gezamenlijk op. Vol energie gaan zij de uitdagingen aan, zo bleek donderdag 1 februari tijdens een gezamenlijke beleidstafel in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.
 

De middag werd geopend door Egge van der Poel. De medeauteur van het boek Geheelmeesters stelt dat we moeten stoppen met eindeloos overleggen en analyseren. De zorg moet volgens hem fundamenteel anders en wel nu. Daarbij moet zeker geluisterd worden naar de jonge generatie. “De mensen in de controlekamer tijdens de maanlanding van Neil Armstrong waren gemiddeld 27 jaar. De maanlanding is gelukt dankzij jonge professionals”, aldus Egge.

Ronde Tafel
Internist-oncoloog aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Laurens Beerepoot, gaf een terugkoppeling van de Ronde Tafel Oncologie van 25 januari. Het doel van de Ronde Tafel is om de kwaliteit van zorg bij oncologische behandelingen te verbeteren. Op tafel liggen voorstellen om de normeringen voor pancreas-, maag- en slokdarm-, long-, nier- en hoofdhalskanker aan te passen. De voorstellen leidden landelijk tot veel discussie, zodat is besloten om eind februari een nieuwe vergadering te beleggen.

Poortmodel
Na een korte onderbreking namen Annemieke Thijssen (voorzitter van Concord), Hans Westgeest (medisch coördinator EMBRAZE) en Dirk Grünhagen (lid dagelijks bestuur Erasmus MC Kankerinstituut) het woord. Zij legden de aanwezigen een idee voor om zorg te spreiden en te concentreren. “Binnen Oncologienetwerken Nederland willen we kwesties oppakken die voor heel het land gelden. De uitwerking van normen moeten we juist in onze regio’s samen als Concord, EMBRAZE en het Erasmus MC oppakken”, zei Annemieke.

Dirk lichtte het zogenoemde Poortmodel toe. “Het doel hiervan is om de complexe behandelingen op een van tenminste twee locaties in de regio te laten plaatsvinden en de overige multidisciplinaire behandelingen zo dicht mogelijk bij de patiënt”, aldus Dirk. Hoewel werd toegelicht dat op een aantal gebieden al volgens dit model wordt gewerkt, riep het gepresenteerde idee ook vragen op. Vooral de verdere concentratie van de oncologische behandelingen met consequenties voor andere zorg, vergt nog het nodige denk- en overlegwerk.

Samenwerking
De beleidstafel werd afgesloten door Stefan Sleijfer, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC en decaan Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Hij benadrukte de noodzaak van snelle verandering. “Het zorgsysteem veranderen duurt nog wel even. Als zorgprofessionals moeten wij ons ervoor inzetten dat de zorg toegankelijk en kwalitatief hoogstaand blijft. Daarvoor is samenwerking essentieel.”
In haar slotwoord zei Annemieke Thijssen dat de oncologienetwerken veel inspiratie hebben opgedaan waar ze mee verder kunnen. “Samen gaan we aan deze uitdagingen werken.”