Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

De juiste zorg op de juiste plaats voor patiënten met een sarcoom

Nederland heeft zes expertisecentra om patiënten met een sarcoom optimale zorg te bieden. Volgens de richtlijn moeten alle patiënten in een expertisecentrum besproken worden, maar dat gebeurt slechts in 2/3e deel van alle gevallen. Het is dan ook van groot belang dat medisch specialisten in de regio en binnen expertisecentra goed samenwerken.

Het is niet nodig om alle patiënten met verdenking op sarcoom fysiek te zien in een expertisecentrum. Bespreken in het regionaal multidisciplinair overleg is voldoende om voor elke patiënt een passend behandelvoorstel op te stellen, inclusief een advies waar de patiënt het beste behandeld kan worden. Uitgangspunt hierbij is: juiste zorg op de juiste plaats.
Een probleem is dat het expertisecentrum alleen een vergoeding krijgt voor patiënten die fysiek zijn gezien. Dat kan ertoe leiden dat patiënten toch worden opgeroepen voor een consult, zonder dat dit strikt noodzakelijk is.

Nieuwe regels
Sinds 1 januari 2023 gelden landelijk nieuwe regels voor het declareren van het expertiseconsult. Het expertisecentrum moet voor het consult een rekening sturen naar het ziekenhuis dat de patiënt instuurt. Dat ziekenhuis kan het consult vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar. Deze werkwijze is eerder een belemmering dan een stimulans om patiënten in te sturen voor een beoordeling in het expertisecentrum en heeft een negatief effect op de kwaliteit van zorg.

Pilot
Het Erasmus MC is dan ook dit jaar een pilot gestart in Zuidwest-Nederland. Iedere patiënt met een sarcoom wordt besproken in het regionaal multidisciplinair overleg (MDO). Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:

  1. De behandeling wordt overgenomen door het Erasmus MC en de patiënt wordt uitgenodigd op de polikliniek of
  2. De patiënt krijgt eenmalig een online-consult, waarna het behandeladvies door de arts uit het Erasmus MC wordt besproken.

Door deze werkwijze worden alle patiënten besproken in het expertisecentrum en wordt hun behandelplan beoordeeld. Als expertisecentrum kan het Erasmus MC de kosten direct declareren bij de zorgverzekeraar en hebben de verwijzende ziekenhuizen geen administratieve rompslomp.

Doel van de pilot
Het doel van de pilot is om meer patiënten met een sarcoom of een verdenking daarop in een MDO te bespreken en een alternatieve oplossing voor de netwerkfinanciering te bieden. Bovendien is de hoop dat de patiënt die in het eigen ziekenhuis behandeld wordt, direct profijt heeft van het consult bij een specialist van het expertisecentrum. Daarom wordt tijdens de pilot een patiënttevredenheidsonderzoek gehouden.

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Anne-Rose Schut via a.schut@erasmusmc.nl