Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Innovatie JBZ@Home op de V&VN Oncologiedagen

Meer patiënten krijgen hun behandeling thuis dankzij EPA-onderwijs én succesvolle netwerksamenwerking in de regio den Bosch tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Vivent. Deze mooie innovatie heeft de projectgroep recent mogen presenteren op de 39e V&VN Oncologiedagen te Ede en heeft een plek gekregen in de Oncologica, het ledenvakblad van V&VN Oncologie.

De komende jaren vinden steeds meer oncologische systeembehandelingen thuis plaats. Dit vraagt volgens de SONCOS-norm om inzet van verpleegkundigen die de volledige oncologieopleiding hebben afgerond. Verpleegkundigen met een volledig afgeronde oncologieopleiding zijn schaars wat het aanbod om behandeling thuis aan te bieden in de weg staat. Ook is het voor veel thuiszorgorganisaties niet haalbaar om verpleegkundigen de volledige oncologieopleiding te laten volgen.

Vanuit de wens om oncologische thuistoediening uit te breiden met een groter aanbod aan middelen en het verbreden van de samenwerking naar meerdere thuiszorgorganisaties is het Jeroen Bosch Ziekenhuis in mei 2023 een pilot gestart  waarin een aantal TTV-verpleegkundigen EPA-gericht zijn opgeleid om oncologische toedieningen te verrichten. Hiermee is het aantal verpleegkundigen bekwaam voor deze zorg binnen Vivent verdubbeld. Deze pilot onderzoekt of EPA-gericht opleiden een even goed en veilig alternatief is voor de inzet van verpleegkundigen met de volledige oncologieopleiding. Hiermee kan het Jeroen Bosch Ziekenhuis de kwaliteit van zorg in de toekomst waarborgen ‘zo thuis als kan’!

Vanuit het project JBZ@Home worden oncologische thuistoedieningen mogelijk gemaakt door netwerksamenwerking met op dit moment vier thuiszorgorganisaties; Cura Excellent, Santé Partners, Thebe en Vivent.

Acht verschillende systeemtherapieën worden door oncologieverpleegkundigen, werkzaam in de thuiszorg, toegediend bij de patiënt thuis. De pilot ‘EPA gericht opleiden voor oncologische thuistoedieningen’ is hier een onderdeel van.