Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Jaarplan 2022

Het EMBRAZE Kankernetwerk draagt bij aan de juiste oncologische zorg en -nazorg dichtbij de patiënt.

.

 

Samenwerking EMBRAZE
Het EMBRAZE Kankernetwerk draagt bij aan de juiste oncologische zorg en -nazorg dichtbij de patiënt. Door zorgprofessionals van ziekenhuizen en radiotherapeutisch instituten samen te brengen, biedt het netwerk de juiste zorg op de juiste plek in de regio Midden- en West-Brabant en Zeeland. Hiermee streven we naar gelijkwaardige zorg in elk deelnemend ziekenhuis vanuit de gedachte ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’.

 

Expertise
De zorgprofessionals verbonden aan het netwerk stemmen de oncologische zorg voor patiënten altijd af met de patiënt en zijn of haar eerstelijns zorgverleners. Is in de zorg specifieke expertise nodig, dan verwijst de zorgprofessional door naar een gespecialiseerd oncologisch centrum, bij voorkeur binnen het eigen netwerk. Ook de wens van de patiënt zelf of geografische ligging van een centrum kunnen aanleiding zijn voor verwijzing naar een ander (tertiair) centrum.

 

Activiteiten
Verschillende Netwerk Tumor Groepen (NTG) vormen de spil van het EMBRAZE Kankernetwerk. De begeleiding van deze groepen en de dagelijkse leiding van het netwerk behoren samen tot de zogenoemde basisactiviteiten en omvatten de volgende onderwerpen:
• Ondersteunen uitvoering jaarcyclus NTG-en
• Ontwikkelen en up-to-date houden van netwerkstandaarden (uniformering)
• Bevorderen implementatie netwerkstandaard in lokale zorgpaden
• Uitkomstbespreking en kennisdeling
• Identificatie ‘best practices’ verbetering/optimalisering zorg

 

Netwerkprogramma’s
Specifieke programma’s, concreet beschreven in jaarprojecten, vormen de contouren voor de toekomst. Deze programma’s ontwikkelen een ‘blauwdruk’ van de zorg (optimaliseren) dat verder binnen het netwerk geïmplementeerd wordt (uniformeren):

 

 1. Uniformiteit/Optimalisatie
  We bevorderen uniformiteit binnen het EMBRAZE Kankernetwerk. Dit doen we door (kwaliteits)registraties, verslagleggingen (MDO), zorg(behandelingen) en regionaal casemanagement te uniformeren.
 2. Passende zorg
  Het bieden van passende zorg staat hoog in het vaandel in het netwerk. Onderwerpen zijn ‘samen beslissen’ met behulp van keuzehulpen, de methodieken PROMs en PREMs waarmee we terugkoppeling naar de patiënt in de spreekkamer mogelijk maken, diverse verbindingen leggen tussen onderzoeksresultaten uit benchmark en outcomebesprekingen en het transparant registreren van uitkomstinformatie.
 3. Wetenschap
  We stimuleren en ondersteunen actief de ontwikkeling van wetenschap binnen EMBRAZE. We stemmen hiervoor trialparticipatie tussen de EMBRAZE-partners af, bieden een overzicht van lopende studies per Netwerk Tumor Groep en positioneren casemanagers, verpleegkundig specialisten en researchmedewerkers op de juiste plaats in het netwerk. Ook het bevorderen van inclusie van patiënten in studies binnen EMBRAZE hoort daarbij. Dit maken we tot een vast onderdeel in het MDO en in NTG-vergaderingen.
 4. Netwerkzorg
  Onder netwerkzorg verstaan wij expertzorg en teambehandeling binnen EMBRAZE. Belangrijke aandachtspunten om doorlopend aan te werken zijn: centralisatie, concentratie en specialisatie.
 5. Gegevensuitwisseling en digitalisering
  Als netwerk staan wij voor veilige en heldere gegevensuitwisseling en eenduidige digitalisering. Wij zijn actief aanjager en coördinator voor de implementatie van XDS (en XDM) voor oncologie. Hieronder verstaan we de uitwisseling van beelden en documenten tijdens het werkproces van zorgprofessionals bij tumor-specifieke use-cases.

  Ook blijven we werken aan het optimaliseren van het (regionaal) MDO. Dit doen we op onderdelen als het proces en (workflow)ondersteuning. Ook hebben we onderlinge afstemming en maken gezamenlijk keuzes over de inzet van tools en apps zoals bijvoorbeeld de keuzehulp.

 6. Communicatie en PR
  Door actief het EMBRAZE Kankernetwerk te promoten werken we aan onze bekendheid en blijven zichtbaar voor interne en externe stakeholders. Dit doen we door de EMBRAZE-website continu te actualiseren en op onderdelen te verbeteren. Ook via nieuwsbrieven en de LinkedIn-pagina van EMBRAZE delen we frequent nieuws en updates over (partners van) het netwerk.

  We voeren ook verbeteringen door in de informatievoorzieningen voor zorgprofessionals. In 2022 lanceren we hiervoor een EMBRAZE-app.