Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Optimale doseerstrategie bij immunotherapie

De geneesmiddelen pembrolizumab en nivolumab hebben een revolutie teweeggebracht in de behandeling van kanker wereldwijd. De hoge prijzen en het toenemend gebruik van deze zogenaamde immuun checkpointinhibitors (kortweg: immunotherapie) leggen echter een aanzienlijke druk op de budgetten voor gezondheidszorg wereldwijd.

De jaarlijkse kosten van immuun checkpoint inhibitors stijgt naar verwachting van ruim 24 miljard euro in 2021 naar meer dan 46 miljard euro in 2026! Om ervoor te zorgen dat patiënten nu en in de toekomst toegang hebben tot deze effectieve behandelingen, zijn alternatieve doseringsstrategieën nodig om de geneesmiddelenkosten te verlagen zonder de werkzaamheid in gevaar te brengen. Om deze reden hebben we het, binnen EMBRAZE, tot onze missie gemaakt om de meest optimale doseerstrategie te implementeren bij deze dure geneesmiddelen.