Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Relinde Weil nieuwe voorzitter raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis

Na een brede consultatie heeft de raad van toezicht besloten om Relinde Weil per 11 april te benoemen als voorzitter raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De functie van bestuursvoorzitter wordt sinds het vertrek van Piet-Hein Buiting tijdelijk ingevuld door Pieter de Kort.

Hans de Jong, voorzitter raad van toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis: “De raad van toezicht is bijzonder verheugd met de benoeming van Relinde Weil. In het selectie- en consultatieproces hebben we Relinde leren kennen als iemand die resultaatgericht werkt vanuit een helder, breed gedragen plan. Het belang van patiënten en medewerkers stelt zij daarbij voorop. Wij zijn ervan overtuigd dat Relinde Weil betrokken en kundig leiding zal geven aan het volgende hoofdstuk van onze strategie die gericht is op gezondheidswelzijn.”

Start bij JBZ
Relinde Weil: “Ik kijk uit naar mijn start bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het JBZ heeft in de ziekenhuiszorg in Nederland een voortrekkersrol. Bijvoorbeeld als het gaat om samenwerken in het netwerk en de digitalisering van de zorg. Dat het JBZ al langere tijd bezig is met deze en andere thema’s van het Integraal Zorg Akkoord, biedt kansen voor versnelling.”
Relinde Weil begint op 20 maart bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De eerste weken zullen in het teken staan van kennismaking. “De zorg is mij dierbaar. Onder meer door de bevlogenheid van de mensen die er werken. Ik zie er naar uit de JBZ’ers en de collega’s in het netwerk te ontmoeten en te gaan begrijpen wat zij en de mensen voor wie we zorgen nu het hardst nodig hebben,” aldus Relinde.

Achtergrond
Relinde Weil heeft brede bestuurlijke ervaring binnen en buiten de zorg. Ze is van huis uit bedrijfskundige en was werkzaam bij onder meer de NS (hoofd Financiën), McKinsey (consultant) en Nike (diverse functies in financiën en strategie binnen Europa). In 2007 maakte zij bewust de overstap naar de zorg. In eerste instantie naar de ouderenzorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg. In 2016 werd zij voorzitter van de raad van bestuur van het St Jansdal ziekenhuis. Daar bracht zij de financiën van het ziekenhuis op orde in combinatie met de introductie van een nieuw EPD. Vervolgens zorgde zij voor de overheveling van de zorg van de failliete IJsselmeer ziekenhuizen naar het St Jansdal. Zij bouwde bovendien een sterk netwerk op met huisartsen, VVT-organisaties en het sociale domein. Relinde Weil is lid raad van toezicht bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Vacature lid raad van bestuur
Samen met Relinde Weil start de raad van toezicht de procedure om te komen tot een definitieve invulling van de vacature van lid raad van bestuur bij het JBZ. Deze functie wordt op dit moment tijdelijk ingevuld door Sander Gerritsen. Bij de opvolgingsprocedure worden de diverse geledingen in de organisatie betrokken.