Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Save the date: Gelijke borstkankerzorg voor iedereen

Dinsdag 26 september vindt van 14.00 tot 17.30 uur de bijeenkomst ‘Gelijke borstkankerzorg voor iedereen’ plaats. Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, Prinses Christinalaan 1 in Utrecht. Aanmelden kan via deze link.

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden leven vaker in ongezonde omstandigheden en leven ook minder lang. Laagopgeleide mensen overlijden gemiddeld 4 jaar eerder en krijgen 15 jaar eerder gezondheidsproblemen dan mensen met een hoge opleiding*

Niet voor niets krijgt deze groep mensen aandacht in het integraal zorgakkoord. Maar wat weten we over het effect van het hebben van minder goede gezondheidsvaardigheden op de borstkankerzorg? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een lager opleidingsniveau, inkomen en/of vermogen, laaggeschoolde arbeid, etniciteit, laaggeletterdheid en minder goede gezondheidsvaardigheden effect hebben op de toegankelijkheid van borstkankerbehandelingen.

Tijdens deze bijeenkomst delen verschillende deskundigen hun inzichten en bespreken we ervaringen en mogelijke aanpakken uit de praktijk. Met deze bijeenkomst willen we u inspireren met oplossingsrichtingen om gezondheidsongelijkheid in de borstkankerzorg te verkleinen.

Meld u snel aan
Graag nodigen wij u hiervoor uit. Om tot een goede uitwisseling te komen, hebben we gekozen voor een workshop in kleine setting. Het aantal plaatsen is daardoor beperkt. Laat dus snel weten of u erbij bent. Meld u aan via deze link. Vermeld daarbij welke expertise of ervaring u inbrengt en wat u uit de meeting hoopt te halen.

Voorlopig programma

14.00 uur: Introductie door dagvoorzitter
14.05 uur: Ervaringsverhalen
Wat houdt het hebben van lage gezondheidsvaardigheden in en waar loop je tegenaan?
14.15 uur Ongelijkheid in de borstkankerzorg – wetenschappelijke inzichten
Sabine Siesling (UT/ IKNL), Marc Mureau (Erasmus UMC), Margreet Ausems (UMCU), Pfizer & Gilead
14.45 uur Break-out sessie:
in kaart brengen van ervaringen deelnemers en knelpunten
15.10 uur Pauze
15.25 uur Ervaringsverhalen van patiënten met lage gezondheidsvaardigheden – wat werkt?
15.35 uur Ongelijkheid in de borstkankerzorg – van wetenschap naar praktijk
door Gudule Boland (Pharos)
15.50 uur Oplossingencaroussel
Margreet Ausems (UMC Utrecht/ NABON), Cristina Guerrero Paez (BVN), Stichting Mammarosa en Pharos presenteren mogelijke oplossingen
16.45 uur Afsluiting
17.00 uur Netwerkborrel

*Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden – Pharos