Oncologie in het coronatijdperk: bericht uit Brabant

Artikel uit vakblad medische oncologie, nummer 1, feb 2020, jaargang 23

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de oncologische zorg. Hans Westgeest, internist-oncoloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda, en Anne-Marie van Riel, oncoloog-hematoloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, schetsen de situatie in Brabant, het Nederlandse epicentrum van COVID-19.

Het coronavirus

‘Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar het is toch pas iets meer dan twee weken geleden – om precies te zijn op 4 maart tijdens een bijeenkomst van ons regionale oncologienetwerk EMBRAZE – dat we het gevoel kregen dat dit wel eens heel serieus zou gaan worden’, blikt Westgeest terug. ‘We zagen de verontrustende beelden uit Italië en in Tilburg was de eerste Nederlandse patiënt met COVID-19 opgenomen.

.

Het vakblad ‘Medische oncologie’ interviewt collega’s Hans Westgeest en Anne-Marie van Riel en plaatst daarbij de volgende disclaimer:

het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland stijgt nog dagelijks en de maatregelen daartegen volgen elkaar in snel tempo op. Dit verhaal is geschreven op basis van interviews die gehouden werden op respectievelijk 19 en 20 maart. Mogelijk is de situatie zoals in het artikel geschetst op het moment dat u dit leest alweer (sterk) gewijzigd.

Lees het volledige artikel, geschreven door auteur Marten Dooper, in de online omgeving van het vakblad.