Oncologische netwerken: niet meer vrijblijvend!

SAVE THE DATE: donderdagmiddag 30 januari 2020. Een symposium over ‘oncologische netwerken: niet meer vrijblijvend!

Oncologische netwerken zijn inmiddels in ons land niet meer weg te denken. Aanvankelijk puur gestart op vrijwillige basis, is het vrijblijvende ervan inmiddels wel verdwenen. Oncologische netwerken zetten zich in om de kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker in de regio continu te verbeteren en te behouden, en de doelmatigheid van zorg te bevorderen. Dit alles onder het motto dichtbij als het kan, ver weg als het moet.

Over dit thema organiseren Em. prof. dr. Hans Nortier, Pieter Oosthoek, Dr. Cees Rodenburg en Martin Schuitenmaker een symposium in Grand Hotel Karel V in Utrecht.

.

Grand Hotel Karel V in Utrecht

.

Programma
13.00-14.00 uur ontvangst
Opening door de voorzitter dr. Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala klinieken Zwolle
14.00 uur Prof. dr. Peter Huijgens Raad van Bestuur IKNL
14.25 uur Prof. dr. Haiko Bloemendal, internist oncoloog RadboudUMC Nijmegen
14.50 uur Em. prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, internist oncoloog RadboudUMC en LUMC
15.15 uur Pauze
15.30 uur Arja Broenland directeur-bestuurder NFK
15.55 uur Wim van der Meeren, voormalig bestuursvoorzitter zorgverzekeraar CZ
16.20 uur Dr. Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala klinieken Zwolle
16.45 uur Discussie
17.00 uur Slotwoord: Aart van Bochove, internist oncoloog Zaans Medisch Centrum

Inschrijfgeld is niet verschuldigd, accreditatie is aangevraagd. Een officiële uitnodiging volgt later, maar gelieve deze datum nu al vast te leggen. Vanwege de organisatie is het wenselijk dat u indien mogelijk nu al aangeeft of u van plan bent te komen, liefst per mail aan Pieter Oosthoek: poosthoek@oosthoekconsultancy.com