Partners van het EMBRAZE Kankernetwerk verbeteren samen de zorg voor mensen met nierkanker

De netwerktumorgroep Urologie binnen het EMBRAZE Kankernetwerk heeft een nieuw, belangrijk initiatief genomen om de zorg voor patiënten met uitgezaaide nierkanker goed te regelen.

Het uitgangspunt hierbij is dat elke patiënt met uitgezaaide nierkanker door een oncoloog met speciale expertise op het gebied van nierkanker wordt gezien voor beoordeling en advies, in het Erasmus MC in Rotterdam of Amphia in Breda. Beide ziekenhuizen hebben expertise opgebouwd met een nieuw, goed werkende, maar complexe behandeling: gecombineerde immunotherapie.

.

.

Na beoordeling van de patiënt door oncologen van het Erasmus MC of Amphia en bespreking in het expertteam, waarin ook onder meer urologen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen deelnemen, wordt een behandeladvies gegeven.

Is een behandeling met gecombineerde immunotherapie nodig, dan vindt de behandeling plaats in het expertisecentrum van Erasmus MC of Amphia. Heeft het verwijzend ziekenhuis zelf ervaring met de geadviseerde behandeling, dan vindt deze plaats in het ‘eigen’ regionale ziekenhuis van de patiënt.

.

Complexe mogelijkheden
Bij uitgezaaide kanker komen patiënten vaak in aanmerking voor chemotherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie. Door de vele, nieuwe en soms complexe mogelijkheden wordt het steeds moeilijker om daar voldoende ervaring mee op te bouwen.

“We hebben nu een jaar patiënten met uitgezaaide nierkanker behandeld met de nieuwe immunotherapie in Amphia en Erasmus MC. De resultaten zijn indrukwekkend en in lijn met wat we steeds hoopten”, vertelt Hans Westgeest, internist-oncoloog in Amphia. “Zo neemt de kans op langdurige overleving toe met gecombineerde immunotherapie.”

.

Zorgverzekeraar CZ is mede-initiatiefnemer en steunt de samenwerking van harte. “Als ziekenhuizen gezamenlijk optrekken in een regionaal expertnetwerk wordt versnippering tegengegaan”, verklaart Judith Verlind, projectleider bij CZ. “Zo realiseren we de beste zorg voor onze verzekerden, dichtbij waar het kan en in een ziekenhuis met uitgebreidere expertise als dat nodig is.”

.

Nierkanker is een relatief zeldzame kankersoort. In 2019 kregen 2.600 mensen de diagnose nierkanker. Als een tumor van de nier uitgezaaid is, wordt daarmee de behandeling van de betreffende patiënt steeds ingewikkelder. Om ervoor te zorgen dat elke patiënt met nierkanker de juiste behandeling op het juiste moment krijgt, én van dezelfde expertise gebruik kan maken, werken de ziekenhuizen aangesloten bij het regionale EMBRAZE Kankernetwerk nauw met elkaar samen.