Regiorapportage alvleesklierkanker leidt tot concrete verbeteracties

Dit schrijft IKNL in haar nieuwsbrief over de jaarlijkse rapportages uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) voor regionale samenwerkingsverbanden binnen de oncologie.


Met gegevens uit de regiorapportage evalueren netwerken de afspraken rondom verwijsstromen en de uitkomsten van zorg. Het ondersteunt zorgprofessionals om samen te komen tot steeds betere oncologische zorg in de regio. Bespreking van de regiorapportage voor alvleesklierkanker in de netwerktumorgroep Pancreas van EMBRAZE heeft inmiddels geleid tot concrete verbeteracties.

‘EMBRAZE heeft als doelstelling om datgene wat dicht bij huis kan, ook dicht bij huis te houden en dat die behandeling binnen de regio beoogt ook overal gelijkwaardig te zijn. De regiorapportage van IKNL is bij uitstek geschikt om dit te bewaken’.

Lees het volledige artikel van IKNL: ‘Regiorapportage alvleesklierkanker