Samenwerken aan een Passend behandelplan bij borstkanker

Ziekenhuizen uit het oncologienetwerk Concord en één uit het EMBRAZE Kankernetwerk maken voor hun borstkanker patiënten gebruik van PROMS. PROMS staat voor Patient Reported Outcome Measures. Dat zijn identieke gevalideerde meetinstrumenten waarmee wordt gemeten hoe een patiënt zich voelt.

Zo wordt samengewerkt aan het verbeteren van de borstkankerzorg in de spreekkamer. Binnen het eigen ziekenhuis, maar ook binnen het samenwerkingsverband als geheel.

.

Vlog ‘Samenwerken aan een Passend behandelplan bij borstkanker

.

Het gaat om aspecten van gezondheid die niet objectief waarneembaar zijn zoals pijn, vermoeidheid, angst en gemeten worden door de patiënt zelf. Gedurende het behandeltraject ontvangt de patiënt meerdere malen vragenlijsten.

De mamma-chirurg, verpleegkundig specialist, mamma-verpleegkundige en de patiënt gebruiken de uitkomsten in de spreekkamer om samen te beslissen over de behandeling, het verloop te monitoren en te kijken wat de impact van keuzes zijn op het dagelijks leven.

Bron: Het oncologienetwerk Concord