Samenwerking rond prostaatkanker

.

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen ouder dan 45 jaar, maar hoeft niet altijd per se behandeld te worden. Want prostaatkanker kan zo langzaam groeien en zo weinig last geven dat veel mannen niet eens merken dat ze het hebben. Helaas komt prostaatkanker ook voor in een snelgroeiende variant en dan is het levensbedreigend. Hoe is de zorg rondom prostaatkanker geregeld in Brabant? We zoeken het uit in een reeks artikelen met deze keer: samenwerking tussen de ziekenhuizen.

.

Topzorg is geen kunstje!
Henry Bickerstaffe is uroloog in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom. Hij houdt zich bezig met de behandeling van problemen aan de nieren, urinewegen en mannelijke geslachtsorganen. Zijn collega Ilze van Onna doet hetzelfde werk, maar dan in het Amphia ziekenhuis in Breda. Toch zijn beide artsen wekelijks op elkaars afdeling te vinden, want in Amphia worden alle operaties uitgevoerd waarbij de blaas verwijderd wordt. Alle operaties waarbij de prostaat verwijderd wordt, gebeuren in Bravis. Dat is twee jaar geleden ingevoerd om de kwaliteit van de operaties in de regio te garanderen. Want hoe vaker je een operatie uitvoert, hoe beter je wordt. Door samen te werken zorgen de ziekenhuizen in Brabant voor topzorg in de regio. “Maar topzorg is meer dan alleen een medisch specialist die een goede operatie kan uitvoeren”, zegt Ilze. “Dan zou het een soort kunstje zijn en dat is het beslist niet. Topzorg krijg je alleen als je het complete pakket levert: van diagnose tot behandeling en nazorg.”

.

Urologen Ilze van Onna (Amphia) en Henry Bickerstaffe (Bravis ziekenhuis)

.

Snelle diagnose
Het begint op het moment dat je van je huisarts te horen krijgt dat je wordt doorgestuurd voor vervolgonderzoek aan de prostaat. Het hoeft nog helemaal niets te betekenen, maar toch beginnen dan alle alarmbellen te rinkelen. “Het is natuurlijk ook niet niks als je te horen krijgt dat je misschien kanker hebt”, vertelt Henry Bickerstaffe. “Daarom zorgen we ervoor dat je vlug weet waar je aan toe bent en dat geeft rust. We hebben ons diagnostiek-traject gestroomlijnd, zodat we snel van aanmelding door de huisarts naar een definitief behandelvoorstel gaan. In de tussenliggende tijd zijn alle onderzoeken gedaan en hebben we, als er inderdaad kanker is geconstateerd, de patiënt in het regionaal multidisciplinair overleg besproken.”

.

Samen overleggen
Dit overleg voeren Henry en Ilze wekelijks met onder andere de oncologen, urologen en radiotherapeuten van Amphia, Bravis en Erasmus MC. Alle patiënten met prostaatkanker worden er besproken, waarbij de gedetailleerde radiologische beelden die gemaakt zijn tijdens de onderzoeken, direct zichtbaar zijn op grote beeldschermen. Op deze manier kunnen de artsen samen overleggen welke behandeling het beste past bij welke patiënt. Het maakt niet uit waar in de regio je woont, als patiënt ben je verzekerd van de beste behandeling omdat alle specialisten van alle ziekenhuizen meekijken en meedenken.

.

Maatwerk voor iedereen
De resultaten van het regionaal multidisciplinair overleg worden vervolgens met de patiënt besproken. Want die bepaalt uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Henry: “Wanneer er kanker wordt geconstateerd, maar deze gedraagt zich rustig, dan zal de patiënt eerst willen beslissen of hij wel of niet behandeld wil worden. En waaruit bestaat de behandeling dan? Gaan we actief opvolgen? Is bestralen een optie of kunnen we beter opereren? Om de patiënt te helpen, is er een digitale keuzehulp beschikbaar. Samen met de patiënt doorlopen we vervolgens de mogelijkheden en stellen we het behandelplan op. Voor iedereen is het maatwerk. Ik zeg altijd: iets wat voor je buurman werkt, hoeft voor jou nog niet zo te werken.”

.

Operatierobot
Wat de behandeling ook zal zijn, je wilt dat die wordt uitgevoerd door ervaren medisch specialisten. Daarom hebben Amphia en Bravis hun kennis en ervaring gebundeld. Als er bij prostaatkanker gekozen wordt voor een operatie waarbij de prostaat verwijderd zal worden, dan gebeurt dit altijd in het Bravis ziekenhuis door Henry Bickerstaffe of Ilze van Onna.”We maken gebruik van een operatierobot, daar zijn er inmiddels twee van in Bravis”, vertelt Ilze. “Met zo’n robot kun je veel nauwkeuriger opereren doordat hij zelfs de kleinste trilling wegfiltert en je alles veel beter kunt zien. Hierdoor is er minder kans op complicaties en kan de patiënt sneller herstellen. Ook de kans op blijvende erectie- en incontinentieproblemen na de operatie is kleiner.

.

Oost, west; thuis best
Ilze en Henry vertellen dat de manier van werken in de ziekenhuizen helemaal gelijk is. De patiënt wordt door de huisarts in ‘zijn’ ziekenhuis aangemeld. Hij doorloopt daar alle onderzoeken. De operatie vindt plaats in Bravis, waarna het nazorgtraject weer naadloos overgaat in het eigen ziekenhuis. “Voor ons betekent topzorg dat het niet uitmaakt of je in het oosten of in het westen van Brabant woont, de zorg bij prostaatkanker is altijd dichtbij en van hoge kwaliteit. Daar kun je gewoon op rekenen.”

.

Hoge scores
Dat prostaatkankerzorg door de samenwerking van Bravis en Amphia van zeer goede kwaliteit is, bewijzen de cijfers. Elk half jaar worden de resultaten van de operaties waarbij de prostaat verwijderd wordt vergeleken met de landelijke cijfers. In de afgelopen 2 jaar zijn er bijna 250 operaties uitgevoerd in Bravis en die scoren hoger dan het landelijk gemiddelde. De expertise van de samenwerkende specialisten, de wijze van diagnostisering en de goede apparatuur zorgen voor een snellere operatie met minder bloedverlies, minder complicaties en minder kans op achtergebleven tumorcellen. Bovendien zegt 95% van de patiënten goed voorgelicht te zijn over het behandeltraject bij Amphia-Bravis.

.

Embraze
De samenwerking tussen Bravis en Amphia maakt deel uit van een groter samenwerkingsverband. De twee ziekenhuizen hebben zich samen met vijf andere regionale ziekenhuizen en twee instituten voor radiotherapie verenigd in het kankernetwerk Embraze. Uitgangspunt is om op het meest kwetsbare moment in iemands leven de best mogelijke zorg te leveren. Dichtbij huis en dus laagdrempelig. Binnen het netwerk kunnen de partners kwaliteitsonderzoek doen, inzichten delen en nieuwe werkwijzen opstellen en evalueren.

Dit artikel is gepubliceerd op de websites van Amphia en Bravis ziekenhuis.