Symposium slokdarm- en maagkankerzorg in Zuidwest Nederland; ‘a patient journey’

De zorg voor patienten met slokdarm- en maagkanker is complex. Er zijn diverse disciplines betrokken en vaak vinden diagnostiek, behandeling en nazorg op verschillende locaties plaats. Goede afstemming tussen zorgverleners en patient is essentieel!