Tsunami genaamd COVID-19

1953, een combinatie van springtij en westerstorm had een verwoestend effect op de Nederlandse kust en leidde tot een nationale ramp. De Deltawerken die daaruit voortkwamen zou de Nederlandse samenleving voor toekomstige onheil moeten beschermen.

.

De eerste COVID-19 golf van begin dit jaar had eenzelfde ontwrichtend effect op de zorgsector en de gehele maatschappij. Om deze stormvloed het hoofd te kunnen bieden, moest binnen afzienbare termijn de capaciteit van alle intensive cares in Nederland worden opgeschaald en werd er een enorm beroep gedaan op de flexibiliteit van zorgprofessionals.

.

Deze COVID-19 golf heeft de gedaante van een tsunami aangenomen
Peter Paul van Benthem: deze COVID-19 golf heeft de gedaante van een tsunami aangenomen.

.

Peter Paul: gedurende de zomer is er hard gewerkt aan een ‘Deltaplan’ voor de zorg aan de hand van lessen die getrokken konden worden uit de ervaringen tijdens de eerste golf. De harde realiteit van nu is dat onze Deltawerken weliswaar bestand zouden moeten zijn tegen een voorspelde tweede stormvloed, maar dat deze COVID-19 golf de gedaante van een tsunami heeft aangenomen: trager oplopend dan begin dit jaar, maar des te vernietigender en naar het zich laat aanzien met een veel langduriger verloop.

.

Peter Paul hoopt oprecht dat je hem of zijn collega’s nooit hoeft te bezoeken. Maar mocht je het nodig hebben, weet dan dat zij klaar staan om jou met de best mogelijke zorg te helpen. Maar hij doet wel een oproep, want ze hebben jou nodig als onderdeel van het team: zoek dekking. Was je handen, houd 1,5 meter afstand, blijf zoveel mogelijk thuis en draag een masker. Help ons helpen.

Lees hier het volledige artikel van Peter Paul.